Budżet obywatelski Świdnik 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Świdnik 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 20.06.2017 - 13.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.07.2017 - 04.09.2017
  3. Głosowanie 18.09.2017 - 02.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 02.10.2017 - 09.10.2017
  5. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Świdnik 2017: zasady

Mieszkańcy Świdnika po raz trzeci decydowali o tym na co przeznaczona zostanie część budżetu ich miasta. Na realizację projektów zgłoszonych przez obywateli przeznaczono około 1 mln zł. Projekty do budżetu obywatelskiego mogli zgłaszać mieszkańcy gminy miejskiej Świdnik, którzy ukończyli 13. rok życia. Zgłoszono 25 projektów, 15 zwyciężyło.Oddano 8634 głosy. Najwięcej - 1587 dostał projekt Zielone Tarasy miejscem rekreacji i integracji mieszkańców Świdnika. Na drugim miejscu - 877 głosów - Interaktywne analityczne laboratorium chemiczne. W Świdniku powstaną bezpieczne parkingi dla motocykli i rowerów. Najmłodsze maluchy czas wolny spędzą na nowych boiskach sportowo-rekreacyjnych.Chętni i odważni popróbują swoich sił trenując jazdę na jednym kole na specjalnym trenażu.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 13 r.ż.

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Świdnik

Lokalizacja: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik Telefon 81 751 76 09
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości