Budżet obywatelski Świdnica 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Świdnica 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 02.07.2017 - 31.07.2017
  2. Maraton pisania wniosków 01.08.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 03.09.2017 - 28.09.2017
  4. Składanie wniosków projektów 03.09.2017 - 28.09.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.10.2017 - 08.10.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 08.10.2017
  7. Głosowanie 02.10.2017 - 08.10.2017
  8. Ogłoszenie wyników 13.10.2017
  9. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Świdnica 2017: zasady

W 2017 roku mieszkańcy do września zgłaszali projekty do Budżetu Obywatelskiego. W tym roku po raz pierwszy pieniądze przeznaczono tylko na inwestycje dzielnicowe. Nie było projektów dużych, ogólnomiejskich. Zgłoszono 60 propozycji. Głosowanie miało miejsce w październiku. Dzielnicą, która uzyskała największą frekwencję jest Południowa, gdzie swój głos oddało blisko 35% osób uprawnionych do głosowania. Nagrodą za tak dobry wynik jest dodatkowe 30 000 zł przyznawane przez Prezydent Miasta Świdnicy.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Świdnicy

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica Telefon 74 8562800
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości