Budżet obywatelski Swarzędz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Swarzędz 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 16.04.2018 - 26.10.2018
  2. Składanie wniosków projektów 07.05.2018 - 08.06.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.06.2018 - 27.07.2018
  4. Głosowanie 01.08.2018 - 28.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 01.10.2018 - 26.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Swarzędz 2018: zasady

W Swarzędzu na budżet obywatelski przeznaczono 1,5 mln złotych. Pieniądze te pochodzą z budżetu gminy na 2019 rok. Budżet obywatelski jest podzielony na trzy części. Mieszkańcy głosują na: projekt główny (o wartości do miliona złotych), projekt lokalny (ich suma nie może przekroczyć 300 tys. złotych, a suma jednostkowa - 100 tys. zł) oraz na projekt dodatkowy (maksymalnie 200 tys. złotych, a jeden projekt - do 50 tys. zł).

Zgłaszać projekty może każdy, pełnoletni mieszkaniec gminy. Po weryfikacji przez urzędników, projekty zostaną poddane pod głosowanie, które zakończy się 28 września. Głosować może każdy mieszkaniec, który najpóźniej w dniu zakończenia głosowania, ukończy 16 lat. Głosuje się zarówno internetowo, jak i w sposób tradycyjny, na kartach do głosowania znajdujących się m. in. w swarzędzkim ratuszu.

Decyzją mieszkańców w 2019 roku zostaną zrealizowane następujące projekty:
- Swarzędzkie Gwiezdne Wrota - obserwatorium astronomiczne
- Ulice: Szparagowa, Wiosenna i Rolna w Paczkowie - (dokumentacja)
- Boisko wielofunkcyjne w Rabowicach (dokumentacja)
- Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej (dokumentacja)
- Projekt rodzinnego placu gier i zabaw w Gruszczynie
- Adaptacja Terenu Ośrodka Kultury (dokumentacja)
- Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Wierzenicy
- Swarzędzcy Patroni

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz Telefon 61 651 20 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości