Budżet obywatelski Swarzędz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Swarzędz 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 17.04.2017 - 29.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 08.05.2017 - 09.06.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.06.2017 - 28.07.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.07.2017
  5. Głosowanie 01.08.2017 - 29.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 28.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Swarzędz 2017: zasady

Budżet Obywatelski jest podzielony na trzy części. Mieszkańcy głosują na projekt główny (na który jest przeznaczony 1 mln zł), projekty lokalne (których suma nie przekracza 300 tys. zł, a wartość jednostkowa 100 tys. zł) oraz projekty dodatkowe (których suma nie przekracza 200 tys. zł, a wartość jednostkowa 50 tys. zł). Na każdy rodzaj projektu można oddać po jednym głosie. Każdy pełnoletni mieszkaniec gminy może zgłosić jeden projekt. Wszystkie pomysły podlegają weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym. Te, które uzyskały pozytywną opinię, zostają wpisane na listę do głosowania. Głosowanie odbywa się drogą internetową oraz tradycyjna - za pomocą kart do głosowania. Zwyciężają projekty, które otrzymały najwięcej głosów.

Decyzją mieszkańców w 2018 roku zostaną zrealizowane następujące projekty:
- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki
- Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)
- Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego, projekt)
- Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)
- Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonego dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)
- Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo, projekt)
- Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz, Nowa Wieś)

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz Telefon 61 651 20 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości