Budżet obywatelski Suwałki 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Suwałki 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 18.06.2018 - 17.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 18.06.2018 - 17.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.08.2018 - 21.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.10.2018
  5. Głosowanie 22.10.2018 - 09.11.2018
  6. Ogłoszenie wyników 26.11.2018
  7. Realizacja projektów 06.01.2019 - 30.12.2019

Budżet obywatelski Suwałki 2018: zasady

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz projekty kulturalne lub społeczne. Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach komunalnych, natomiast w przypadku projektów kulturalnych lub społecznych dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością miasta obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów. Projekty we wszystkich przypadkach nie mogą być zlokalizowane na terenie placówek oświatowych. Wnioski mogą zgłaszać osoby od 16. roku życia, ale musi je poprzeć co najmniej 15 uprawnionych osób. Na realizację dużych projektów inwestycyjnych suwalczanie mają 2 mln zł, małych 500 tysięcy, a projektów społecznych i kulturalnych - 100 tys. zł.

Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie jednego z każdej grupy projektów łącznie trzech projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych, jednego małego o wartości do 100 tysięcy złotych oraz jednego z grupy kulturalnych lub społecznych o wartości do 20 tysięcy złotych.

W wyniku tegorocznego głosowania, spośród kilkudziesięciu zgłoszonych przedsięwzięć realizowanych będzie dwanaście.
Wiadomo, że zostaną zmodernizowane boiska przy stadionie miejskim i wybudowane parkingi przy ulicy Kowalskiego. Nowych miejsc postojowych doczekają się także mieszkańcy bloków przy Lityńskiego i na osiedlu Olimpijskie Ogrody. Przy ulicy Skłodowskiej natomiast będzie nowe oświetlenie, a na Dąbrówce lepsza nawierzchnia, choć wciąż żwirowa. W tym roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego, wyremontowano bramę do dawnych koszar, a w przyszłym odtworzone zostaną posadowione tam, potwornie zniszczone orły. Wśród projektów społecznych i kulturalnych suwalczanie wybrali szkołę cukrzycy, piknik olimpijski i międzypokoleniowy koncert. Będzie też impreza dla dzieci z autyzmem i powstanie klub bluesa.Numer edycji:
8
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Suwałkach

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki Telefon 87 562 80 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości