Budżet obywatelski Suwałki 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Suwałki 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 18.06.2018 - 17.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 18.06.2018 - 17.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 20.08.2018 - 21.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.10.2018
  5. Głosowanie 22.10.2018 - 05.11.2018
  6. Ogłoszenie wyników 26.11.2018
  7. Realizacja projektów 06.01.2019 - 30.12.2019

Budżet obywatelski Suwałki 2018: zasady

Wnioski mogą zgłaszać osoby od 16. roku życia, ale musi je poprzeć 15 uprawnionych osób. Harmonogram: 18.06-17.08 - składanie wniosków, 20.08 - 21.09 - weryfikacja, 1.10 - ogłoszenie wniosków, które przeszły weryfikację, 22.10-5.11 - głosowanie, 21 listopada - ogłoszenie wyników


Najciekawsze projekty:

1.Ławeczka Andrzeja Wajdy
2. Encyklopedia Suwalskiego Seniora
3. Szkoła cukrzycy - cykl zajęć na temat zapobiegania chorobie

Numer edycji:
8
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Suwałkach

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki Telefon 87 562 80 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości