Budżet obywatelski Suwałki 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Suwałki 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2017 - 18.08.2017
  2. Składanie wniosków projektów 19.06.2017 - 18.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 21.08.2017 - 22.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 23.10.2017
  5. Głosowanie 23.10.2017 - 07.11.2017
  6. Ogłoszenie wyników 24.11.2017
  7. Działania informacyjne 25.11.2018
  8. Konkurs na realizację projektów 01.02.2018 - 10.03.2018
  9. Realizacja projektów 12.04.2018 - 24.11.2018

Budżet obywatelski Suwałki 2017: zasady

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego może złożyć każda osoba mieszkająca w Suwałkach pod warunkiem, że do swojego pomysłu przekona 15 osób. Projekty nie mogą być realizowane na terenie szkół i placówek oświatowych. Muszą za to znajdować się na gruntach komunalnych. Każdy suwalczanin może zgłosić dowolną liczbę inicjatyw, ale głosować ma prawo wyłącznie na dwie. Jedna może dotyczyć projektu dużego, wartego ponad 600 tysięcy złotych, druga - projektu wartego mniej, niż 100 tysięcy złotych. Te ostatnie dotyczą nie tylko inwestycji, ale też przedsięwzięć społecznych, czy kulturalnych.

Najciekawsze projekty:
1. Bike Park
2. Rodzinny park rekreacji
3. Boisko do siatki plażowej

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Suwałkach

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki Telefon 87
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości