Budżet obywatelski Suwałki 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Suwałki 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.06.2019 - 09.08.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 12.08.2019 - 06.09.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.09.2019
  4. Składanie odwołań 20.09.2019 - 27.09.2019
  5. Rozpatrywanie odwołań 27.09.2019 - 04.10.2019
  6. Głosowanie 14.10.2019 - 31.10.2019
  7. Ogłoszenie wyników 25.11.2019
  8. Działania informacyjne 26.11.2019 - 31.01.2020
  9. Konkurs na realizację projektów 26.11.2019 - 31.12.2019
  10. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Suwałki 2019: zasady

Kwota 2,6 mln zł w budżecie obywatelskim została podzielona na trzy części: 2 miliony złotych przeznaczono na duże projekty o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych;
0,5 miliona złotych na projekty małe o wartości do 100 tysięcy złotych; 0,1 miliona złotych na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz projekty kulturalne lub społeczne. Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki, natomiast w przypadku projektów kulturalnych lub społecznych dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

Pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis może należeć do wnioskodawcy. Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

Numer edycji:
9
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Suwałkach

Lokalizacja: ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki Telefon 87 562 80 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości