Budżet obywatelski Supraśl 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Supraśl 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 01.06.2017 - 10.07.2017
 2. Maraton pisania wniosków 01.06.2017 - 10.07.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2017 - 10.07.2017
 4. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 10.07.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.07.2017 - 30.08.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2017
 7. Głosowanie 01.09.2017 - 25.09.2017
 8. Ogłoszenie wyników 22.10.2017
 9. Działania informacyjne 23.10.2017 - 22.12.2017
 10. Konkurs na realizację projektów 05.11.2017 - 22.12.2017
 11. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Supraśl 2017: zasady

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Supraśl. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie trzech projektów z listy i postawienie w kratkach przy wybranych zadaniach znaku „x". Trzy projekty, które otrzymają największą liczbę głosów zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
Żeby wziąć udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego:
1. Pobierz formularz zgłoszenia projektów ze strony www.suprasl.pl
2. W kilku zdaniach opisz na czym będzie polegało zadanie - pomysł, uzasadnij, podaj przybliżony koszt jego realizacji.
3. Znajdź min. 20 mieszkańców gminy Supraśl, którzy poprą Twój pomysł (nie dotyczy organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Supraśl).
4. Złóż formularz w Urzędzie Miejskim w Supraślu, w filii Urzędu – w Zaściankach lub zeskanuj wypełniony i podpisany formularz i przyślij na adres:
budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 - formularz .
Wartość zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 50% całej kwoty przeznaczonej na Budżet.

Zwycięskie projekty edycji budżetu w 2017 roku były dwa. Pierwszy to budowa skateparków, siłowni, placów zabaw oraz parkingu przy szkołach i świetlicach w Sobolewie, Sowlanach i Henrykowie. Drugi to powstanie Parku Greckiego w Zaściankach. Park Grecki nie powstał z uwagi na sprawy własnościowe. Gmina zmodernizowała jednak stację uzdatniania wody w Ogrodniczkach. Ten projekt zdobył trzeci miejsce w głosowaniu i nie był przeznaczony do realizacji, ale w sytuacji rezygnacji z Parku Greckiego władze gminy postanowiły zrealizować projekt, który głosami mieszkańców zdobył trzecie miejsce.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Supraśl

Lokalizacja: Józefa Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, 16-030 Supraśl Telefon + 48 85 7132700
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości