Budżet obywatelski Sulęcin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sulęcin 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.02.2017 - 28.02.2017
  2. Maraton pisania wniosków 01.03.2017 - 29.04.2017
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.02.2017 - 28.02.2017
  4. Składanie wniosków projektów 01.03.2017 - 29.04.2017
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.05.2017 - 30.06.2017
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 03.07.2017
  7. Głosowanie 04.07.2017 - 29.09.2017
  8. Ogłoszenie wyników 13.10.2017
  9. Działania informacyjne 01.02.2017 - 29.09.2017
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sulęcin 2017: zasady

Z początkiem roku 2017 ruszyły prace związane z przygotowaniem II edycji budżetu obywatelskiego gminy Sulęcin. Do końca kwietnia mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, też wygrało pięć pomysłów i każdy z nich jest wart 100 tys. zł. Obywatelskie pomysły dotyczą inwestycji z terenu miasta oraz sołectw. Gmina przeznaczyła na nie 500 tys. zł. Na projekty mógł oddać tylko jeden głos każdy mieszkaniec, który najpóźniej w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16. rok życia. Formularze, na których należało dokonać zgłoszenia, można było odebrać w urzędzie miejskim w Sulęcinie lub pobrać ze strony internetowej www.sulecin.pl. Następnie z propozycjami zadań trafiały one do urzędu miasta do 29 kwietnia. Powołana przez burmistrza komisja zweryfikowała złożone karty do głosowania i ustaliła zbiorcze wyniki z konsultacji przeprowadzonych 13 października 2017 roku. Mieszkańcy oddali 4378 głosów, z których 3882 były ważne. Największe poparcie zdobyło wykonanie dokumentacji technicznej obiektu sportowo-rekreacyjnego - pływalni krytej (830 głosów).

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sulęcinie

Lokalizacja: Lipowa 18, 69-200 Sulęcin Telefon 95 755 3601
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości