Budżet obywatelski Sulęcin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sulęcin 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.03.2018 - 30.04.2018
  2. Maraton pisania wniosków 11.04.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.02.2018 - 28.02.2018
  4. Składanie wniosków projektów 11.04.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 11.05.2018 - 19.06.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.10.2018
  7. Głosowanie 02.07.2018 - 28.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 15.11.2018
  9. Działania informacyjne 01.02.2018 - 15.11.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sulęcin 2018: zasady

W Sulęcinie to już trzecia edycja budżetu obywatelskiego. W tym roku na ten cel gmina przeznaczyła, podobnie jak w roku ubiegłym, 500 tys. zł. Przeliczając, na mieszkańca przypada ponad 31 zł. Zainteresowanie było spore. Zostało zgłoszonych 11 projektów. Zgłoszono projekty z miasta i z sołectw. Żeby na nie głosować, mieszkaniec musi mieć ukończone 16 lat. Karty do głosowania dostępne są w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie (ul. Lipowa 18), na stronie internetowej urzędu oraz u sołtysów i przewodniczącego miejscowości Wędrzyn. Wypełnione karty należy wrzucić do urny w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie. Na terenach wiejskich osobami upoważnionymi do zbierania wypełnionych kart są sołtysi, a na terenie Wędrzyna - przewodniczący miejscowości. Ostateczny termin na oddanie głosu upływa 28 września 2018 o godz. 14.30 (decyduje data wpływu do urzędu).

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sulęcinie

Lokalizacja: ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin Telefon 957553601
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości