Budżet obywatelski Sulechów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sulechów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2018 - 31.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2018 - 15.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.09.2018
  4. Głosowanie 20.09.2018 - 01.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 07.12.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sulechów 2018: zasady

To czwarta edycja budżetu obywatelskiego gminy Sulechów. W puli jest tyle samo pieniędzy, ile było przed rokiem, czyli 200 tys. zł. Budżet obywatelski został podzielony na dwa etapy. Pierwszy to składanie formularzy z propozycjami zadań do realizacji - mieszkańcy mieli na to czas do 31 sierpnia 2018 roku. Formularze były dostępne na stronie www.bip.sulechow.pl (w zakładce "budżet obywatelski", edycji 2019). Drugi etap to głosowanie mieszkańców nad zakwalifikowanymi zadaniami - od 20 września do 1 października 2018 roku. Zwycięskie zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, musiały zostać ogłoszone najpóźniej 7 grudnia 2018 roku.
Zwycięskie projekty, zadania duże (do 100 tys. zł):
1. Rozbudowa centrum rekreacyjno-sportowego oraz modernizacja terenu przyległego w miejscowości Kalsk - 1390 głosów
zadania małe (do 20 tys. zł):
1. Budowa terenu integracji społecznej "Przy stawie" w Kalsku - 1171 głosów
2. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie boiska orlik w Pomorsku - 754 głosy
3. Zakup i montaż dwóch piłkochwytów i dwóch bramek na boisku sportowym w Kijach - 458 głosów
4. Wybrukowanie części terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Krężołach - 370 głosów
5. Doposażenie placu zabaw w Brzeziu - 366 głosów

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Sulechów

Lokalizacja: Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów Telefon 68 385 11 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości