Budżet obywatelski Strzyżów 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Strzyżów 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 15.05.2017 - 23.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 26.06.2017 - 21.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.07.2017 - 30.08.2017
  4. Głosowanie 01.09.2017 - 11.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Strzyżów 2017: zasady

Głosować można było od 1 do 11 września 2017 r. w sposób tradycyjny za pomocą kart do głosowania dostępnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie oraz zorganizowanych punktach na terenie gminy, a także drogą internetową za pomocą strony www.strzyzow.pl/bo. W głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Strzyżów, którzy najpóźniej w dniu 30.08.2017 roku, ukończyli 18 lat i byli zameldowani na pobyt stały na jej terenie.

Aby realizacja projektu zadania była możliwa, wymaga się uzyskania w wyniku głosowania minimalnego poparcia dla projektu zadania, które wynosi odpowiednio:
- w miejscowościach do 1000 mieszkańców, minimalne poparcie wynosi 25% uprawnionych do głosowania ujętych w Stałym Rejestrze Wyborców Gminy Strzyżów (Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Łętownia, Tropie, Zawadka, Żarnowa, Żyznów);
- w miejscowościach powyżej 1000 mieszkańców, minimalne poparcie wynosi 15% uprawnionych do głosowania ujętych w Stałym Rejestrze Wyborców Gminy Strzyżów (Dobrzechów, Godowa, Grodzisko, Wysoka Strzyżowska);
- w miejscowości Strzyżów wymagana liczba głosów uprawnionych do głosowania ujętych w Stałym Rejestrze Wyborców Gminy Strzyżów wynosi 400.
Wyniki do publicznej wiadomości podano na przełomie września i października 2017 r.

LISTA ZADAŃ WSKAZANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU W GMINIE STRZYŻÓW

1 Wiata przy boisku sportowym, Żyznów, 29 976,00 zł
4 Budowa oświetlenia ulicznego w Brzeżance, Brzeżanka, 20 000,00 zł
5 Minigolf w Strzyżowie, Strzyżów, 40 000,00 zł
6 Budowa oświetlenia w Tropii Tropie 20 000,00 zł
7 Budowa odcinka oświetlenia drogowego
w m. Grodzisko, Grodzisko, 30 000,00 zł
8 Budowa oświetlenia w Gliniku Zaborowskim, Glinik Zaborowski, 30 000,00 zł
9 Oświetlenie drogowe w Bonarówce, Bonarówka, 20 000,00 zł
10 Remont drogi gminnej w Dobrzechowie, Dobrzechów, 39 919,75 zł
11 Remont i poszerzenie drogi gminnej biegnącej przez Łętownię, Łętownia, 20 000,00 zł
12 Montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych w Godowej, Godowa, 39 998,75 zł
13 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Gbiskach, Gbiska, 20 000,00 zł
14 Zagospodarowanie przestrzeni wokół Domu Ludowego w Żarnowej, Żarnowa, 30 000,00 zł
15 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
w pomieszczeniach Domu Ludowego w Wysokiej Strzyżowskiej, Wysoka Strzyżowska, 40 000,00 zł
16 Remont drogi wewnętrznej (koło starej szkoły) w Zawadce Nr. dz. 580/3, Zawadka, 19 576,07 zł
RAZEM: 399 470,57 zł


Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Strzyżowie

Lokalizacja: ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów Telefon + 17 2761354
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości