Budżet obywatelski Strzyżów 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Strzyżów 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2018
  2. Realizacja projektów 31.12.2019

Budżet obywatelski Strzyżów 2018: zasady

Zadania finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być realizowane wyłączne na terenie Gminy Strzyżów. W ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane na terenie Miasta Strzyżowa dwa zadania, a w pozostałych 14 miejscowościach po jednym zadaniu. Do realizacji zadania zostaną przyjęte te zadania, które otrzymają największą liczbę głosów spośród wszystkich projektów poddanych pod głosowanie.
Projekty do zadań może składać każdy mieszkaniec, który najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu tj.14 maja br., ukończył 18 lat i jest zameldowany na pobyt stały w Gminie Strzyżów.
Maksymalna wartość jednego projektu zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć odpowiednia kwit 20 000, 30 000, 40 000 zł
1. kampania informacyjno-edukacyjna od 14 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018
2. zgłaszanie propozycji projektów zadań od 25 czerwca 2018 do 20 lipca 2018
3. weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań od 23 lipca 2018 do 30 sierpnia 2018
4. głosowanie - realizacja przewidziana od 1 września 2018 do 11 września 2018
5. podanie wyników do publicznej wiadomości wrzesień/październik 2018 r.

LISTA ZADAŃ WSKAZANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU W GMINIE STRZYŻÓW
NR ZADANIA NAZWA ZADANIA MIEJSCE REALIZACJI KWOTA

1 Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej (ewakuacyjnej) w Gliniku Zaborowskim Glinik Zaborowski 29 998,96 zł
2 Budowa oświetlenia drogowego w Bonarówce – kontynuacja Bonarówka 20 000,00 zł
3 Plac zabaw przy Domu Ludowym w Żarnowej Żarnowa 30 000,00 zł
5 Likwidacja wyłomów i nierówności na drodze gminnej Tropie – Pstrągowa Tropie 20 000,00 zł
6 Remont i poszerzenie drogi gminnej biegnącej przez Łętownię – kontynuacja Łętownia 20 000,00 zł
7 Wykonanie nawierzchni tłuczniowej na odcinku drogi Żyznów na Folwark Żyznów 29 989,55 zł
8 Park rekreacyjno-sportowy w Gliniku Charzewskim – kontynuacja zadania Glinik Charzewski 29 999,70 zł
9 Remont drogi wewnętrznej w przysiółku Przylasek nr działki 872 Zawadka 20 000,00 zł
10 Oświetlenie drogi powiatowej w Wysokiej Strzyżowskiej Wysoka Strzyżowska 39 992,85 zł
12 Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w Godowej Godowa 39 899,70 zł
13 Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 1 12254 R Grodzisko Budy Grodzisko 29 800,44 zł
14 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Gbiskach Gbiska 20 000,00 zł
15 Plac zabaw w Brzeżance Brzeżanka 20 000,00 zł
RAZEM: 349 681,20 zł

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Strzyżowie

Lokalizacja: ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów Telefon + 17 2761354
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości