Budżet obywatelski Strzelce Opolskie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Strzelce Opolskie 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 03.07.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.08.2017
  3. Głosowanie 29.08.2017 - 08.09.2017
  4. Ogłoszenie wyników 14.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Strzelce Opolskie 2017: zasady

Informacje dotyczące Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego i konsultacji z mieszkańcami w sprawie SBO 2018, w tym formularze zgłoszenia projektu oraz harmonogram konsultacji z mieszkańcami, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

W zgłoszeniu projektu konieczne jest wypełnienie wszystkich wskazanych pól formularza, podpisanie go przez pomysłodawcę i co najmniej 15 osób popierających realizacje projektu, uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Przy zgłoszeniu wymagane jest wyrażenie przez pomysłodawcę (ów) projektu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dotyczącym procedur związanych z SBO 2018.

Wypełniony formularz składa się w siedzibie UM w Strzelcach Opolskich we wskazanym terminie.

Oceny projektów dokonuje Komisja do spraw SBO roku 2018, którą powołuje burmistrz. Tworzy ona „Listę Projektów”, a o kolejności na liście decyduje losowanie. Listę zatwierdza burmistrz.

Głosowanie odbywa się przez wypełnienie ankiet. Jeśli na "Listę Projektów" zakwalifikuje się jeden projekt lub większa liczba o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej SBO roku 2018 - tj. kwoty 300 tys. zł, za wybrane do realizacji uznaje się wszystkie projekty ujęte na liście.

Ankiety do głosowania dostępne będą w dniach od 29 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r.: w siedzibie UM w Strzelcach Opolskich, w BIP i na stronie internetowej urzędu. Wypełnione papierowe ankiety należy wrzucić do urny, a elektroniczne przesłać drogą elektroniczną.

Do realizacji zostaną przyjęte te projekty, które uzyskają największą liczbę punktów, do wyczerpania kwoty BO. Jeśli dwa lub więcej projektów uzyskają tę samą liczbę punktów i nie zmieszczą się w ustalonym limicie pieniędzy, komisja przeprowadzi losowanie wśród tych projektów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Lokalizacja: Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon 77 404 93 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości