Budżet obywatelski Strzelce Opolskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Strzelce Opolskie 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.06.2018 - 23.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.06.2018 - 20.07.2018
  3. Głosowanie 28.08.2018 - 14.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 21.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Strzelce Opolskie 2018: zasady

Łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019” nie przekroczy 300 tysięcy złotych.

Wartość jednego zgłoszonego projektu (definiowana jako suma wydatków do poniesienia, niezbędnych
dla zrealizowania zgłoszonego projektu, w tym koszt projektu technicznego, jeśli taki jest konieczny dla
zrealizowania zgłoszonego projektu) nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto.

W ramach tego budżetu możliwe jest finansowanie zadań inwestycyjnych lub remontowych, zgłoszonych przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowanych w ciągu jednego roku budżetowego.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone zostały zadania dotyczące utworzenia nowych placów zabaw oraz
siłowni zewnętrznych. Możliwe jest jedynie doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Propozycja projektu wnioskowanego do realizacji w ramach „Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego
roku 2019” musi być poparta przez grupę co najmniej 15 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Propozycje należało zgłaszać na specjalny formularzu. Podlegają one ocenie formalnej i merytorycznej.

Do realizacji wybrane zostaną projekty, które uzyskają kolejno największą liczę punktów.

Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2019 rok:
- od 4 czerwca 2018 r. do 23 czerwca 2018 r. - składanie propozycji projektów do Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019;
- od 8 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. - weryfikacja propozycji projektów przez Komisję do spraw Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019 pod względem formalno-prawnym, oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości oraz podanie wyników weryfikacji do publicznej wiadomości;
- do 31 lipca 2018r. - rozpatrzenie odwołania od wyników weryfikacji oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Strzelec Opolskich Listy Projektów do konsultacji społecznych.
- od 28 sierpnia 2018 r. do 7 września 2018 r. - głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego roku 2019;

Do tej edycji BO poprawnie zgłoszono 16 projektów, z czego 1 nie przeszedł oceny formalnej i merytorycznej. Mieszkańcy wybierali więc między 15 wnioskami. Do realizacji wybrano 6, które uzyskały najwyższe poparcie.

W głosowaniu wzięło udział 3424 osoby, z czego 2898 głosów oddano elektronicznie. Spośród 528 głosów oddanych papierowo ważnych było 508.

Zwycięskie projekty to:
1. Budowa chodnika pieszego na ul. Szkolnej w Szymiszowie - 7503 głosów

2. Aktywne przedszkolaki - 5610

3. Przyjazne i bezpieczne boisko sportowe w Rozmierzy - 5164

4. Wymiana utwardzenia terenu i chodnika na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziewkowicach - 4520

5. Modernizacja ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego, montaż piłko-chwytów za bramkami w Rożniątowie - 3843

6. Modernizacja istniejącego placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Dziewkowicach - 3521


Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Lokalizacja: Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon +77 4049300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości