Budżet obywatelski Strzegom 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Strzegom 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 26.06.2017 - 29.09.2017
  2. Głosowanie 27.10.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Strzegom 2017: zasady

Mieszkańcy zgłaszają propozycje w dwóch kategoriach:
- zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
- zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.
Potem komisja weryfikuje te pomysły i poddaje je pod głosowanie. Mozna głosować na 1 zadanie małe i 1 duże. Wygrywa jedno zadanie duże i dwa, trzy małe w zależności od tego ile będzie kosztować ich realizacja.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Strzegomiu

Lokalizacja: Rynek 38, 58-150 Strzegom Telefon 74 85-60-599
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości