Budżet obywatelski Strzegom 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Strzegom 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 02.06.2019 - 16.06.2019
  2. Maraton pisania wniosków 01.07.2019 - 31.07.2019
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.08.2019 - 15.08.2019
  4. Składanie wniosków projektów 05.08.2019 - 06.09.2019
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.09.2019 - 15.09.2019
  6. Głosowanie 25.10.2019 - 27.10.2019
  7. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Strzegom 2019: zasady

Mieszkańcy zgłaszają propozycje w dwóch kategoriach:
- zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
- zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.
Potem komisja weryfikuje te pomysły i poddaje je pod głosowanie. Można głosować na 1 zadanie małe i 1 duże. Wygrywa jedno zadanie duże i dwa, trzy małe w zależności od tego ile będzie kosztować ich realizacja.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Strzegomiu

Lokalizacja: Rynek 38, 58-150 Strzegom Telefon 74 856 05 99
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości