Budżet obywatelski Stronie Śląskie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Stronie Śląskie 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 06.06.2017 - 29.07.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.08.2017 - 02.09.2017
  3. Głosowanie 12.09.2017 - 07.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 21.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Stronie Śląskie 2017: zasady

W ramach budżetu gmina przeznaczyła kwotę 120 tysięcy złotych. Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Zgłaszane projekty mogą obejmować cały teren Gminy Stronie Śląskie, część gminy, poszczególne miejscowości, sołectwa, miasto Stronie Śląskie, osiedla, ulice, itp.

Zwycięski projekt: "Bariera ochronna"

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Stronie Śląskie

Lokalizacja: Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie Telefon 74 811 77 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości