Budżet obywatelski Stronie Śląskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Stronie Śląskie 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.07.2018 - 31.07.2018
  2. Głosowanie 27.08.2018 - 21.09.2018
  3. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Stronie Śląskie 2018: zasady

W ramach budżetu gmina przeznaczyła kwotę 100 tysięcy złotych. Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Zgłaszane projekty mogą obejmować cały teren Gminy Stronie Śląskie, część gminy, poszczególne miejscowości, sołectwa, miasto Stronie Śląskie, osiedla, ulice, itp.

Zwycięskie projekty:
-Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Dolnej
- Statek Diasa - budowa placu zabaw
- Modernizacja strefy aktywności przy istniejącym korcie tenisowym
- Osiedlowy plac zabaw
- Oświetlenie dróg gminnych w Starym Gierałtowie

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Stronie Śląskie

Lokalizacja: Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie Telefon 74 811 77 11
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości