Budżet obywatelski Stary Sącz 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Stary Sącz 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.08.2017 - 21.08.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.09.2017 - 29.09.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.09.2017 - 06.10.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.10.2017
  5. Głosowanie 10.10.2017 - 24.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 24.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Stary Sącz 2017: zasady

Do budżetu obywatelskiego Starego Sącza można zgłaszać zadania infrastrukturalne, których wartość nie może przekroczyć 60 tys. zł, oraz tak zwane miękkie, nie droższe niż 25 tys. zł. Suma kosztów realizacji projektów wybranych do realizacji na terenie jednego sołectwa lub osiedla nie może przekroczyć kwoty 60 tys. zł. Pod wnioskiem projektu trzeba zebrać co najmniej 15 podpisów innych mieszkańców. Jeśli projekt przejdzie pozytywną weryfikację, zostaje dopuszczony do głosowania. Każdy może oddać głos na jeden projekt. Wygrywają zadania z największą liczbą głosów, które mieszczą się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Głosować i zgłaszać projekty mogą osoby, które ukończyły 15. rok życia.

W roku 2017 zwyciężyły takie zadania, jak:
- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z piaskownicą i trampoliną zewnętrzna dla dzieci jako miejsca integracji mieszkańców Gabonia;
- BARCICZANIE RAZEM 2018- kompleksowe doposażenie budynku Biblioteki w Barcicach;
- Przywrócenie tradycji Górali Nadpopradzkich w Przysietnicy;
- Przebudowa istniejącego placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Popowicach;
- Budowa siłowni zewnętrznej w Gołkowicach Górnych;
- Budowa chodnika w Łazach Biegonickich;
- Rozbudowa parkingu w Moszczenicy Niżnej;
- Zakup sprzętu dla starosądeckich Rycerzy Księżnej Kingi.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Starym Sączu

Lokalizacja: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz Telefon 18 4460270
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości