Budżet obywatelski Starogard Gdański 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Starogard Gdański 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 30.04.2018 - 18.05.2018
  2. Głosowanie 18.06.2018 - 01.07.2018
  3. Ogłoszenie wyników 03.07.2018
  4. Realizacja projektów 01.08.2018 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Starogard Gdański 2018: zasady

Zmianą w regulaminie BO 2018 jest podział pieniędzy na projekty infrastrukturalne i społeczne. Maksymalna kwota dla jednego projektu infrastrukturalnego to 210 tys. zł, a społeczny nie może przekroczyć 30 tys. zł.

30 października podliczono głosy, które mieszkańcy oddali na projekty w IV edycji starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Spośród 5 rejonowych i 12 ogólnomiejskich propozycji na zmianę najbliższej okolicy starogardzianie wybrali pięć inwestycji na łączną kwotę 937 200 zł.

W 2018 roku powstanie nowy plac zabaw przy ul. Południowej, a trzy, już istniejące, zostaną rozbudowane o elementy rekreacyjno-sportowe. Za kwotę 140 tys. zł jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim zostanie doposażona w sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Na 37 905 osób uprawnionych do głosowania mieszkańcy oddali 4 077 głosy, co stanowi 10,76 % frekwencji. 3 652 głosów oddano w sposób elektroniczny, 425 w sposób tradycyjny (papierowy), a 390 osób wygenerowało kod elektroniczny, ale nie oddało głosu. Na projekty rejonowe ważnych głosów było 3437, a na ogólnomiejskie 3983.
Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Starogard Gdański

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański Telefon 58 530 6019
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości