Budżet obywatelski Starachowice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Starachowice 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.06.2018 - 31.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.07.2018 - 17.08.2018
  3. Głosowanie 03.09.2018 - 16.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 18.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Starachowice 2018: zasady

W tym roku mieszkańcy będą decydować o tym, które projekty będą realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w 2019 r.. Tak jak w roku ubiegłym do rozdysponowania mamy środki w wysokości 1.200.000 zł. Decyzją Radnych Rady Miejskiej Miasto zostało podzielone na 23 okręgi wyborcze. Na każdy okręg będzie przypadać kwota w wysokości 52.000 zł. Wystarczy zaprojektować przedsięwzięcia, na które warto wydać pieniądze, opisać swoje pomysły, a przede wszystkim zacząć działać!

Mieszkańcy mają realny wpływ na to, co dzieje się w mieście, można wytyczyć tor jego rozwoju na następne lata, pomóc wprowadzić zmiany, o których rozmawiamy ze swoimi znajomymi, sąsiadami czy przyjaciółmi, a których nikt poza nami nie zauważał. Rozejrzyjmy się wokół i sami zdecydujmy czego potrzebuje nasze osiedle, ulica, okręg!

Kto może zgłosić projekt ?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta. Projekt może dotyczyć wyłącznie okręgu miasta, w którym jest zameldowany zgłaszający.

Jak przygotować formularz wniosku ?

Gotowe formularze w formacie PDF lub DOC można pobrać ze strony internetowej https://obywatelski.starachowice.eu lub w wersji papierowej Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Na stronie znajdziesz też informacje jak krok po kroku wypełniać formularz.

Gdzie złożyć wypełniony formularz/wniosek ?

Wypełniony formularz wraz z listą poparcia możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres budzet.obywatelski@starachowice.eu

Wniosek złożony, co dalej ?

Wniosek podlega weryfikacji pod względem poprawności i kompletności wypełnienia. Jeżeli czegoś w nim brakuje, bądź pojawił się błąd, zajmująca się Twoją sprawą komórka merytoryczna może zgłosić się do Ciebie o jego uzupełnienie lub poprawienie.
Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawione będą Radzie Miejskiej w Starachowicach
i podane do publicznej wiadomości.

Promocja

Tylko od Państwa zależy ile osób dowie się o Waszym projekcie. Możecie opowiedzieć o nim sąsiadom i znajomym, wykonać ulotki promocyjne, nagrać krótki film dotyczący problemu
i udostępnić go w mediach społecznościowych. To Wasze miasto, działając aktywnie pomagacie zmieniać je na lepsze!

Głosowanie - czy to takie trudne ?

Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta. Głosowanie odbywa się w wyznaczonych punktach miasta.

Oto projekty wybrane przez mieszkańców w tegorocznej edycji:
- Adaptacja i zagospodarowanie skweru II-gi etap przy placu zabaw pod Skałkami przy ul. Zakładowej na Oś. Wzgórze
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Harcerskiej 6
- Remont drogi dojazdowej do bloku nr 25 i 31 oraz garaży przy
ul. Konstytucji 3-go Maja w Starachowicach
- Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Stadion /ulice przy hotelu Senator/ poprzez montaż kamery monitoringu miejskiego
- Budowa fragmentu ulicy Topolowej (numery 13,15,17,19,21)
- Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja Etap II - budowa zgodnie z wykonanym projektem budowlanym
- Remonty cząstkowe nawierzchni ulic Osiedla „LAS” na powierzchni ok. 500m2
- Remont chodnika (Gliniana 12)
- Remont chodnika wraz z oświetleniem parkingu
- Wykonanie DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla CZĘŚCI
ul. Kopalnianej uwzględniającej wykonanie NOWEGO PARKINGU vis a vis pasażu handlowego przy ul. Kopalnianej (od zatoki autobusowej do przejścia dla pieszych)
- Budowa siłowni plenerowej przy ul. Murarska 11
- Renowacja ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 15 w Starachowicach
- Rozbudowa siłowni plenerowej z urządzeniami do ćwiczeń w przestrzeni miejskiej (street workout) Na Szlakowisku (III etap)
- Remont drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Wojska Polskiego 16 a I etap na wysokości parkingu
- Budowa chodnika przed Budynkiem Czerwonego Krzyża 1 oraz wykonanie utwardzenia terenu pod pojemniki do segregacji odpadów wraz z uporządkowaniem terenu wokół
- „Biblioteka bez barier” - remont schodów wejściowych z podjazdem dla wózków do wypożyczalni głównej miejskiej biblioteki publicznej oraz remont barierki przy tarasie
- Budowa oświetlenia i odwodnienia w ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego
- Remont chodnika przy ul. Reja na odcinku od deptaka w ul. Staffa do chodnika przy al. Armii Krajowej wraz z remontem schodów pomiędzy ul. Reja i remontowanym chodnikiem oraz dojściami do klatek schodowych
- Rozbudowa istniejących miejsc postojowych pomiędzy blokami Żeromskiego 2-Żeromskiego 4, a Słoneczną 20
- Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych, prostopadłych do ulicy Reja na odcinku od budynku ul. Reja 4 do przejścia dla pieszych przy budynku ul. Reja 2
- Wykonanie miejsc postojowych oraz wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynkach Kochanowskiego 1, 2 i Reymonta 5
- Modernizacja parkingu przy ul. Kościelnej 36-40
- Wykonanie zatoki parkingowej na ul. Górnej z wyznaczeniem miejsc dla niepełnosprawnych i stojakami dla rowerów
- Przeniesienie placu zabaw i wykonanie miejsc postojowych wraz z chodnikiem przy bloku Armii Krajowej 4
- Remont i modernizacja biblioteki szkolnej, czytelni i zaplecza
- Projekt rewitalizacji obszaru osiedla „Brazylia” obejmującego ulice: Zgodna, Zgodna 8-12, Cmentarna, Sąsiedzka, Cicha, Lachy, Brzozowa
- Wielkie miejskie Święto Rodziny przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Starachowicach
- Budowa nawierzchni z kostki brukowej ul. Witolda Lutosławskiego na odcinku pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Ignacego Paderewskiego
- Projekt drogi osiedlowej zlokalizowanej na Osiedlu Południe w Starachowicach przy ul. Henryka Wieniawskiego
- Projekt odwodnienia i remontu ul. Wiejskiej
- Budowa i remont miejsc parkingowych w rejonie ulic Prądzyńskiego i Wysockiego
- Przebudowa chodnika i drogi oraz umieszczenie dwóch ławek przy
ul. Hauke-Bosaka, na wysokości bloków nr 1 i częściowo nr 5
- Utwardzenie drogi dojazdowej za pomocą płyt ażurowych
- Remont nawierzchni drogi i łącznika między ulicami Turystyczną i Składową

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Starachowicach

Lokalizacja: ul. Radomska 45 , 27-200 Starachowice Telefon +41 2738202
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości