Budżet obywatelski Środa Wielkopolska 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Środa Wielkopolska 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 29.05.2019 - 04.06.2019
  2. Głosowanie 25.06.2019 - 01.07.2019
  3. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Środa Wielkopolska 2019: zasady

Na 2020 rok w budżecie obywatelskim w Środzie Wielkopolskiej znalazło się 500 tysięcy złotych. Na co można przeznaczyć te pieniądze? Tu zasada jest prosta: projekty muszą dotyczyć szeroko rozumianych kompetencji gminy. Co wchodzi w skład tych kompetencji? Między innymi budowa dróg, ścieżek rowerowych, chodników, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, edukacja, sport... Lista ta jest bardzo długa.
Ważne: zgłoszony projekt dla miasta nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych, zaś te dotyczące wsi leżących w gminie są uzależnione od puli. Może to być 20, 30, 50 tysięcy złotych. Budżet Obywatelski w Środzie Wielkopolskiej wyróżnia jeszcze to, że pomysł może zgłosić także osoba niepełnoletnia (taki wniosek musi poprzeć opiekun prawny).

Jakie projekty zwyciężyły w BO w 2019 roku?
Projekty miejskie:
- dofinansowanie zakupu karetki do Szpitala Średzkiego
- Zielona Środa - posadzenie nowych drzew na terenie miasta Środa Wielkopolska
- Sport wszystkich dzieci - nowa mata zapaśnicza na doposażenie hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Dąbrowskiego 50
- 2 boiska do siatkówki plażowej przy kortach tenisowych
- 2 boiska do siatkówki plażowej przy kortach tenisowych

Projekty wiejskie do 20 tys. złotych:
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Zielniczkach i doposażenie placu zabaw w Marianowie Brodowskim
- Modernizacja świetlicy w Olszewie,
- Bezpieczna wieś - doposażenie OSP w Mącznikach
Doposażenie i rozbudowa infrastruktury na boisku gminnym w Jarosławcu

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Telefon +48 61 286 77 06
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości