Budżet obywatelski Środa Wielkopolska 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Środa Wielkopolska 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 24.09.2018 - 07.10.2018
  2. Składanie wniosków projektów 06.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 07.09.2018 - 21.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.09.2018 - 24.09.2018
  5. Głosowanie 04.10.2018 - 07.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 07.10.2018 - 14.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Środa Wielkopolska 2018: zasady

Na budżet przeznaczono 500 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 6 września w Punkcie Obsługi Klienta, sekretariacie Urzędu Miejskiego lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Średzki Budżet Obywatelski".

Od 24 września promować będzie można złożone wnioski, które zostaną pozytywnie zaopiniowane przez urzędników. Głosować można od 4 do 7 października 2018 roku. Prawo głosowania ma każdy mieszkaniec tymczasowo lub stale zameldowany w gminie. Głosowanie odbywa się w ratuszu, w urzędzie stanu cywilnego w godzinach od 7 do 18. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone do 14 października.

W bieżącej edycji na projekty miejskie do wykorzystania jest 400 tys. złotych, a w sołectwach do 100 tys. złotych. Projekty miejskie muszą się mieścić w kwocie od 50 do 100 tys. złotych, a sołeckie w progach: do 20, do 30 i do 50 tys. zł.

Głosować w budżecie obywatelskim mogą wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Niepełnoletni muszą mieć ze sobą zgodę od opiekuna.

Decyzją mieszkańców w 2019 roku zostaną zrealizowane następujące projekty:
- Rozbudowa i renowacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- Powstanie prozdrowotnych minitężni,
- Zakup sprzętu obozowego dla zuchów i harcerzy,
- Zakup sprzętu dla strażaków-ochotników OSP Środa,
- Doposażenie boiska piłkarskiego w Topoli,
- I etap budowy chodnika we wsi Babin,
- wykonanie projektu oraz I etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo ze Środą.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

Lokalizacja: ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Telefon 61 286 77 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości