Budżet obywatelski Śrem 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Śrem 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 10.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.08.2017
  4. Składanie odwołań 11.08.2017 - 18.08.2017
  5. Rozpatrywanie odwołań 18.08.2017 - 24.08.2017
  6. Głosowanie 15.09.2017 - 24.09.2017
  7. Ogłoszenie wyników 25.09.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Śremie

Lokalizacja: Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem Telefon +48 61 28 35 225
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości