Budżet obywatelski Śrem 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Śrem 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 30.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 10.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 11.08.2017
  4. Składanie odwołań 11.08.2017 - 18.08.2017
  5. Rozpatrywanie odwołań 18.08.2017 - 24.08.2017
  6. Głosowanie 15.09.2017 - 24.09.2017
  7. Ogłoszenie wyników 25.09.2017
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Śrem 2017: zasady

W Śremie Budżet Obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w życie w 2015 roku. Składa się na niego wydzielona z finansów gminy kwota, która przeznaczana jest na realizację pomysłu wskazanego przez mieszkańców w głosowaniu. Na projekty może głosować każdy mieszkaniec gminy Śrem, który ukończył 16 lat. Ważne jest, aby dany pomysł mógł być zrealizowany w ciągu jednego roku. Projekty dzieli się na lokalne, czyli dotyczy potrzeb mieszkańców obszaru miejskiego (teren w granicach administracyjnych miasta Śrem) lub obszaru wiejskiego (teren w granicach sołectw) lub ogólnogminne (m.in. dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru gminy Śrem). Wnioski składać można przez jeden miesiąc, od 1 czerwca do 30 czerwca. Publikacja zgłoszonych projektów na platformie Budżetu Obywatelskiego następuje 11 sierpnia. Od końca sierpnia do połowy września autorzy pomysłów mają czas na podjęcie działań mających za zadanie wypromować swój projekt. Mieszkańcy gminy na wybrane pomysły głosują za pośrednictwem internetu (komputery stacjonarne i urządzenia mobilne) od 15 do 24 września. Wyniki zostają ogłoszone dzień po zakończeniu głosowania.
Decyzją mieszkańców w 2018 roku z budżetu gminy Śrem mają zostać zrealizowane projekty:
1. Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce - projekt ogólnogminny
2. Przyjazny Ogród Życzliwości - projekt lokalny miejski
3. Boisko Piłkarskie ze sztuczną trawą - projekt lokalny wiejski

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Śremie

Lokalizacja: Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem Telefon +48 61 28 35 225
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości