Budżet obywatelski Sosnowiec 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sosnowiec 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.02.2018 - 31.03.2018
  2. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 07.05.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.05.2018 - 31.08.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2018
  5. Głosowanie 09.11.2018 - 19.11.2018
  6. Ogłoszenie wyników 30.11.2018
  7. Konkurs na realizację projektów 01.12.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sosnowiec 2018: zasady

Głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim w Sosnowcu odbywa się w dniach 9-19 listopada.
Mieszkańcy mogą oddać głosy na 140 pomysłów zgłoszonych w tegorocznej, piątej edycji budżetu.

Do głosowania jest uprawniony każdy mieszkaniec Sosnowca. Każdy mieszkaniec ma trzy głosy. Jeden na zadanie z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej, jeden ze Strefy Szkolnej i jedne ze Strefy Przedszkolnej. Każdy mieszkaniec może głosować na zadania dotyczące całego miasta. Aby zadanie trafiło do realizacji, musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób.

Oto jakie projekty zostaną zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu w edycji 2018:

1. Milowice
Remont alejek w Parku z Kamieniem (292 głosy)
Książki dla MBP w Sosnowcu (90 głosów)

2. Pogoń
Perła Pogoni - przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (431)

3. Stary Sosnowiec
Rewitalizacja skweru przy ulicy Piłsudskiego i Ordonówny (362)

4. Środula
Rozbudowa placu zabaw przy Wita Stwosza, wraz z bezpieczną nawierzchnią i siłownią pod chmurką (407)

5. Sielec, Kukułek, Andersa
Remont drogi asfaltowej, ul. Maliny (276)
Zakup nowości do biblioteki oraz uzupełnienie lektur MBP (87 - bonus za frekwencję)

6. Centrum
Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy (939)

7. Zagórze Północ
Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni, street workoutu przy Długosza obok PM59 (1411)
Klimatyzacja w biblitece - zakup i montaż (164 - bonus za frekwencję)
Czyszczenie koryta Potoku Zagórskiego (64 - bonus za frekwencję)

8. Zagórze Południe
Budowa mini parku - zielona strefa odpoczynku przy ul. BMC (546)

9. Klimontów, Dańdówka
Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej (265)

10. Kalinowa
Rewitalizacja terenów zielonych i przygotowanie go do potrzeb rekreacyjnych, ul. Kalinowa (236)

11. Bobrek, Niwka
Modernizacja placu zabaw i budowa street workoutu przy ul. Zagłębiowskiej (268)
Pomagamy bibliotece - wspieramy dzieci - zakup książek/lektur (209)
Montaż 8-stanowiskowej siłowni, ul. Dybowskiego (149)

12. Modrzejów, Jęzor, Bór
Budowa siłowni zewnętrznej, ul. Zawodzie (367)
Strefa sensoryczno-naukowa, ul. Biała Przemsza (129)
Wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania na Rybaczówce (55 - bonus za frekwencję)

13. Kazimierz Górniczy
Mini plac zabaw i strefa mieszkańca przy ul. Broniewskiego (241)
Zakup książek oraz projektora do MBP (131)

14. Porąbka
Siłownia rekreacyjna zewnętrzna oraz miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (329)

15. Juliusz
Budowa zatoczek parkingowych na osiedlu Juliusz (86)

16. Ostrowy Górnicze
Świetlica integracyjna dla mieszkańców dzielnicy Ostrowy Górnicze, ul. Gałczyńskiego (386)

17. Maczki, Kolonia Cieśle
Zielona Maczki przy ul. Skwerowej (233)
Wielopokoleniowy skwer rekreacyjny, czyli rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Krakowskiej (108 - bonus za frekwencję)
Przystosowanie remizy OSP Cieśle do celów kulturalnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (87 - bonus za frekwencję)

Strefa Edukacji - szkoły
Modernizacja boiska szkolnego - SP23, ul. Zapały/Jagiełły (1913)
Nasza wspólna przestrzeń - integracja poprzez sport i rekreacją wielofunkcyjne boisko sportowe (1787)

Strefa Edukacji - przedszkola
Wymarzony plac zabaw - PM59 ul. Długosza (2858)
Remont alejek i chodników w ogrodzie, schodów wejściowych do budynku oraz bramki wejściowej PM46, ul. Koszalińska (1614)
Edukacyjny Ogród Przedszkolny PM57, ul. Gospodarcza (1418)

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sosnowcu

Lokalizacja: Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec Telefon +32 2960600
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości