Budżet obywatelski Sosnowiec 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sosnowiec 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 12.02.2017 - 25.02.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.03.2017 - 30.04.2017
  3. Składanie wniosków projektów 25.03.2017 - 14.05.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.05.2017 - 01.08.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017 - 31.10.2017
  6. Składanie odwołań 31.10.2017 - 30.11.2017
  7. Głosowanie 30.11.2017
  8. Ogłoszenie wyników 31.12.2017
  9. Działania informacyjne 31.01.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sosnowiec 2017: zasady

W ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego w Sosnowcu do realizacji skierowane zostaną 33 projekty.
Najwięcej głosów w tym roku - bo aż 1411 - oddano na projekt dotyczący modernizacji placu zabaw, budowy siłowni i strefy street workoutu przy ul. Długosza w Zagórzu obok Przedszkola Miejskiego nr 59. Ogółem w czwartej edycji budżetu obywatelskiego prawie 21 tysięcy osób oddało łącznie prawie 45 tysięcy głosów. Zaledwie 64 sklasyfikowano jako nieważne. Frekwencja wyniosła 10,33 procent. Jest niższa od Katowic (13,60 proc.), ale na przykład dużo wyższa niż w Krakowie (5,7 proc.). Najwyższą frekwencję zanotowano w okręgu obejmującym Maczki i okolice - 23,20 proc., najniższą - 6,53 proc. w... centrum Sosnowca.


Jakie projekty zostaną zrealizowane:
Milowice: remont alejek w parku z kamieniem (292 głosy), zakup książek dla biblioteki (90 głosów) Pogoń: przywrócenie blasku Parkowi Dietla (431 głosów) Stary Sosnowiec: rewitalizacja skweru przy ul. Piłsudskiego i Ordonówny (362 głosy) Środula: rozbudowa placu zabaw przy ul. Wita Stwosza wraz z bezpieczną nawierzchnią i siłownią pod chmurką (407 głosów) Sielec: remont ulicy Maliny (276 głosów) Centrum: łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy (939 głosów) Zagórze Północ: Modernizacja placu zabaw, budowa siłowni i strefy street workoutu przy ul. Długosza (1411 głosów) Zagórze Południe: zielona strefa odpoczynku przy ul. Bohaterów Monte Cassino (546 głosów) Klimontów: zespół parkingów przy ul. Zapolskiej (265 głosów) Kalinowa: rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Kalinowej i przeznaczenie go na tereny rekreacyjne (236 głosów) Niwka: budowa placu zabaw i strefy sreet workoutu przy ul. Zagłębiowskiej (268 głosów), zakup książek dla biblioteki (209 głosów), montaż siłowni pod chmurką na ul. Dybowskiego (149 głosów) Modrzejów, Jęzor, Bór: siłownia przy ul. Zawodzie (367 głosów), strefa sensoryczno-naukowa przy ul. Biała Przemsza (129 głosów) Kazimierz Górniczy: plac zabaw i strefa mieszkańca przy ul. Broniewskiego (241 głosów), zakup książek i projektora do biblioteki (131 głosów) Porąbka: siłownia zewnętrzna u zbiegu ulic Zagórskiej i Wiejskiej (329 głosów) Juliusz: budowa zatoczek parkingowych (86 głosów) Ostrowy Górnicze: świetlica integracyjna dla mieszkańców przy ul. Gałczyńskiego (386 głosów) Maczki, Cieśle: Zielone Maczki przy ul. Skwerowej (233 głosy)

Jako bonus za wysoką frekwencję, zgłoszone do realizacji zostaną dodatkowo takie projekty jak: skwer przy ul. Krakowskiej w Maczkach (108 głosów), przystosowanie remizy OSP Cieśle dla celów kulturalnych (87 głosów), zakup i montaż klimatyzacji w bibliotece przy ul. Jagiełły (dawna Zapały, 164 głosy), czyszczenie koryta Potoku Zagórskiego (64 głosy), wiata rekreacyjna i stanowisko do grillowania na Rybaczówce (55 głosów), zakup nowości do biblioteki przy ul. Zamkowej (87 głosów). Strefa Edukacji: modernizacja boiska przy SP 23 w Zagórzu (1913 głosów), boisko wielofunkcyjne boisko przy ZSO nr 5 w Zagórzu (1787 głosów) Strefa Przedszkolna: plac zabaw przy przedszkolu nr 59 w Zagórzu (2858 głosów), remont chodników i schodów przy przedszkolu nr 46 w Zagórzu (1614 głosów), edukacyjny ogród przedszkolny przy przedszkolu nr 57 przy ul. Gospodarczej (1418 głosów).

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sosnowcu

Lokalizacja: Al. Zwycięstwa 20, 42-100 Sosnowiec Telefon 32 296 06 16
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości