Budżet obywatelski Sosnowiec 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sosnowiec 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 12.02.2017 - 25.02.2017
 2. Maraton pisania wniosków 12.03.2017 - 14.05.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.03.2017 - 30.04.2017
 4. Składanie wniosków projektów 25.03.2017 - 14.05.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.05.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 01.09.2017 - 31.10.2017
 7. Składanie odwołań 31.10.2017 - 30.11.2017
 8. Rozpatrywanie odwołań 30.11.2017
 9. Głosowanie 30.11.2017
 10. Ogłoszenie wyników 31.12.2017
 11. Działania informacyjne 31.01.2018
 12. Konkurs na realizację projektów 28.02.2018
 13. Realizacja projektów 01.03.2018

Budżet obywatelski Sosnowiec 2017: zasady

Pomysły muszą spełniać warunki:
1. powinny być możliwe do realizacji i zgodne z prawem
2. muszą dotyczyć spraw zgodnych z kompetencjami gminy
3. muszą być zgodne z odpowiednimi planami i programami gminy
4. muszą powstać na działkach należących do miasta
5. musi dotyczyć realizacji zadania tylko w jednej lokalizacji
6. nie mogą generować zbyt wysokich kosztów utrzymania
7. ich wartość nie może przekroczyć wysokości środków dostępnych w danej strefie
8. Placówka edukacyjna, której projekt został zrealizowany nie może brać udziału w kolejnej edycji
9.możliwe jest zgłaszanie projektów tylko z zakresu modernizacji istniejących placów zabaw oraz uzupełnienie istniejących placów o urządzenia siłowe
10. możliwe jest zgłoszenie inwestycji zlokalizowanych na terenie niestanowiący, własności gminy tylko w przypadku zobowiązania się tych podmiotów do współfinansowania tych pomysłów w 50 proc.

B. Zgłoszenia zadań do budżetu może dokonać każdy mieszkaniec Sosnowca
C. Zgłoszenie musi być dokonane tylko na specjalnym formularzu (do pobrania w UM w Sosnowcu lub na stronie www.obywatelski.sosnowiec.pl
D. Zgłoszone projekty zostaną poddane profesjonalnej ocenie przez odpowiednie komórki UM w Sosnowcu
E. Głosowanie
F. Realizacja zadań

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sosnowcu

Lokalizacja: Al. Zwycięstwa 20, 42-100 Sosnowiec Telefon 32 296 06 16
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości