Budżet obywatelski Sopot 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sopot 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 30.04.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 13.03.2017 - 30.04.2017
  3. Składanie wniosków projektów 13.03.2017 - 30.04.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.05.2017 - 15.06.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.06.2017
  6. Składanie odwołań 15.06.2017 - 30.06.2017
  7. Rozpatrywanie odwołań 01.07.2017 - 08.07.2017
  8. Głosowanie 18.09.2017 - 02.10.2017
  9. Ogłoszenie wyników 09.10.2017
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sopot 2017: zasady


Zakończyła się kolejna edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Co będzie wykonane w 2018 roku? Prezentujemy listę projektów, które zwyciężyły w głosowaniu.

Zadania Ogólnomiejskie:
1 Sopockie Błonia - dalsza rewitalizacja 200 000 zł (1144 głosów)
2 Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu 1 000 000 zł (1099 głosów)
3 Kontynuacja Programu Rewitalizacji Sopockich Kamienic 800 000 zł (1023 głosów)

Zadania Lokalne
Okręg 1
1 Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na sopockiej plaży. 60 000 zł
2 Renowacja boiska w parku między ul. Książąt Pomorskich i 3 Maja wraz z ustawieniem sprzętu crossfit 300 000 zł
3 Odnowienie pasa pod mostem fioletowym przy ul. Obrońców Westerplatte 200 000 zł do kwoty 140 tys.

Okręg 2
1 Zielona przystań -co w trawie piszczy! Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP Nr1 400 000 zł
2 Efektywne i proekologiczne wykorzystanie targowiska miejskiego w Sopocie. 20 000 zł
3 Skrzyżowanie ul. Łokietka i Polna 100 000 zł do kwoty 80 tys.

Okręg 3
1 Rewitalizacja punktu widokowego przy ul. Moniuszki (obok Hotelu Opera) 250 000 zł
2 Punkt widokowy „Lisie Wzgórze” 70 000 zł
3 Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej - przestrzeń do kreatywnej zabawy (kontynuacja projektu) 300 000 zł do kwoty 180 tys.

Okręg 4
1 Naprawa, doposażenie urządzeń dla dzieci na placu między blokiem przy ul. Kolberga 12 a przedszkolem 150 000 zł
2 Schody ul. Tatrzańska/Obodrzyców 122 000 zł
3 Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Kolberga (kontynuacja projektu) 180 000 zł

Te 3 inwestycje nie wyczerpują całej puli 500 tys. zł przeznaczonej na okręg, jednak kolejne projekty które uzyskały największe poparcie nie są możliwe do zrealizowania w pozostałej kwocie 48 tys. Wobec tego do realizacji w miarę możliwości przeznaczone zostaną mniej kosztowne projekt które również zostały zgłoszone i poparte przez mieszkańców- podaje miasto.

* Adaptacja miejsc postojowych oraz ustawienie sprzętu do ćwiczeń ul. Tatrzańska 2 50 000 zł
* Wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Kujawskiej 24 30 000 zł


Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Sopotu

Lokalizacja: ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Telefon 58 52013751
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości