Budżet obywatelski Sopot 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sopot 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 30.04.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 13.03.2017 - 30.04.2017
  3. Składanie wniosków projektów 13.03.2017 - 30.04.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.05.2017 - 15.06.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.06.2017
  6. Składanie odwołań 15.06.2017 - 30.06.2017
  7. Rozpatrywanie odwołań 01.07.2017 - 08.07.2017
  8. Głosowanie 18.09.2017 - 02.10.2017
  9. Ogłoszenie wyników 09.10.2017
  10. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sopot 2017: zasady

Budżet Obywatelski jest to forma konsultacji społecznych mająca na celu poznanie potrzeb mieszkańców Sopotu w kwestii inwestycji lub innych działań wchodzących w kompetencje samorządu gminnego. Prezydent i Radni Miasta poprzez przyjmowanie zgłoszeń projektów i poddanie ich do głosowania zachęcają mieszkańców do współdecydowania o budżecie miejskim.

Rada Miasta w porozumieniu z prezydentem co roku przyjmuje w tej sprawie odpowiednią uchwałę regulującą ilość środków (ok. 3-4 mln zł), określając zasady i harmonogram budżetu w danym roku.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Sopotu

Lokalizacja: ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Telefon 58 52013751
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości