Budżet obywatelski Sopot 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Sopot 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.04.2019 - 30.04.2019
  2. Głosowanie 08.09.2019 - 23.09.2019
  3. Ogłoszenie wyników 24.09.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020

Budżet obywatelski Sopot 2019: zasady

Harmonogram BO Sopot w 2019 (zwanym oficjalnie BO 2020)

1-30 kwietnia – składanie propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2020 (propozycje można składać w Urzędzie Miasta Sopotu, na spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub elektronicznie przez stronę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego);
do 7 czerwca – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Komisje Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami;
do 10 czerwca – publikacja wstępnych wyników weryfikacji;
10-23 czerwca – czas na odwołania od wstępnych wyników weryfikacji;
24-28 czerwca – rozpatrzenie ewentualnych odwołań;
do 30 czerwca – publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz ostatecznych wyników weryfikacji;
8-23 września – głosowanie w formie tradycyjnych list papierowych w urzędzie oraz mobilnych punktach do głosowania, głosowanie przez Internet przez stronę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego.


WYNIKI BO 2019 w SOPOCIE

W poniedziałek, 23 września o godzinie 23.59 zakończyło się głosowanie 9. edycji sopockiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji ponad 16% uprawnionych sopocian, oddało swój głos. W sumie mieszkańcy Sopotu oddali 4844 głosy, z czego 2051 przez internet. Frekwencja w tym roku wyniosła 16,5%.

Najwięcej punktów zdobyły:

* Zadania Ogólnomiejskie

1. 24-godzinne ambulatorium chirurgiczne 1 mln zł
2. Butelkomaty do skupu butelek w SP nr 8, SP nr 9 i III LO – 150 tys. zł
3. Defibrylator (AED) na quadzie na wyposażeniu WOPR do pomocny przy zawałach serca – 200 tys. zł
4. Miejskie Obserwatorium Astronomiczne – 700 tys. zł
5. Badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki wad postawy – 30 tys. zł (wg. nowych zasad jeden projekt nie inwestycyjny zostaje przeznaczony do realizacji)

* Zadania lokalne

Sopot Dolny
1. Remont chodników i uliczki w ciągu posesji ul. Książąt Pomorskich 13 do 23 - 300 tys. zł
2. Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu – 20 tys. zł
3. Postawienie dwóch zadaszonych altanek z ławkami i stolikiem w formie grzybka w Parku Północnym – 150 tys. zł

Sopot Wyścigi
1. Kontynuacja modernizacji skarpy i błoni, dokończenie ścieżki rowerowo-spacerowej górą nad polaną rekreacyjną (od ul. Polnej do ERGO ARENY). – 100 tys. zł
2. Rewitalizacja ścieżki wokół Stadionu Leśnego 25 tys. zł
3. Łąka kwietna wokół ERGO ARENY – założenie ok. 5 tys. m kw. – 154 tys. zł
4. Bezpieczna ul. 3 Maja – montaż licznika prędkości – 30 tys. zł
5. Ustawienie 10 ławek i pojemników na śmieci w Górnym Sopocie – 40 tys. zł

Sopot Górny
1. Ogródek jordanowski przy ul. Armii Krajowej 68 - część II – 200 tys. zł
2. „Dawna Cegielnia” – uporządkowanie, utwardzenie, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej do ul. Moniuszki oraz ustawienia tablic edukacyjnych – 320 tys. zł

Sopot Kamienny Potok i Brodwino
1. Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych – na terenie całego osiedla Brodwino - 350 tys. zł
2. Wymiana ławek na terenie dzielnicy Kamienny Potok - 50 tys. zł

W okręgach gdzie nie wykorzystano puli środków, wynoszących w tym roku 500 tys. zł, komisja ds. budżetu obywatelskiego zdecyduje o sposobie wykorzystania pozostałej kwoty.

Numer edycji:
9
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Sopotu

Lokalizacja: ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot Telefon 58 52013751
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości