Budżet obywatelski Sochaczew 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sochaczew 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2018 - 30.11.2018
  2. Składanie wniosków projektów 15.06.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.08.2018 - 14.09.2018
  4. Głosowanie 01.10.2018 - 19.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 07.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sochaczew 2018: zasady

WYNIKI: http://www.obywatelski.sochaczew.pl/newsshow/24593?title=Sochaczewianie-zdecydowali&sochaczew

Najwięcej głosów wśród projektów dużych zebrał „Park linowy”. Przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane za całość wnioskowanej kwoty, czyli pół miliona złotych. Największe poparcie w głosowaniu wśród małych projektów zdobyła budowa tężni solankowej. Instalacja powstanie na terenie Integracyjnego Ogród Zabaw i Sportu w al. 600-lecia.
_______________________________________

W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy, ogólnodostępne dla mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach:
1) projekty „duże” - 870.000,00 zł
2) projekty „małe” - 330.000,00 zł

Projekt „duży” to taki, którego koszt realizacji brutto mieści się w kwocie powyżej 100.000,00 zł do
870.000,00 zł z zastrzeżeniem, że musi to być zadanie takie jak: remont infrastruktury lub wydatek majątkowy. Z kolei projekt „mały” to taki, którego koszt realizacji brutto mieści się w kwocie od 20.000,00 zł do 100.000,00 zł

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może
zgłosić:
1) każdy mieszkaniec miasta Sochaczew,
2) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miasta Sochaczew.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Do formularza zgłoszenia wnioskodawca dołącza 25 kart poparcia dla zgłoszonego projektu.

W tym roku mieszkańcy mogli składać projekty od 15 czerwca do 15 sierpnia. Weryfikacja pomysłów trwała od 6 sierpnia do 14 września 2018 r.

Projekty, które pozytywnie przejdą weryfikację, zostaną poddane głosowaniu mieszkańców Sochaczewa. Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Gminy Miasta Sochaczew, który ukończył 16 lat w 2018 roku. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos.

Głosowanie przeprowadza się:
1) w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę;
2) w formie elektronicznej za pomocą platformy do konsultacji budżetu obywatelskiego – adres:
https://budzet.sochaczew.pl

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 2 projektów z listy proponowanych
i zweryfikowanych projektów.
Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 1 października i potrwa do 19 października.
Jego wyniki opublikowane zostaną 7 listopada 2018 r.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Sochaczew

Lokalizacja: ul. 1go Maja 16, 96-500 Sochaczew Telefon +48 46 862-22-35
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości