Budżet obywatelski Sochaczew 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sochaczew 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.05.2017 - 30.11.2017
  2. Składanie wniosków projektów 20.06.2017 - 15.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 15.08.2017
  4. Głosowanie 29.09.2017 - 20.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 03.11.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sochaczew 2017: zasady

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Budżet obywatelski nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalnej społeczności w decydowaniu o najważniejszych dla miasta sprawach. Kilkumiesięczny proces wybierania projektów realizowanych w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) to poważny etap konsultacji i rozmów z mieszkańcami.
W ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty dotyczące całego miasta i wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy, ogólnodostępne dla mieszkańców, które są możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Gminy Miasta Sochaczew, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Pływalni Miejskiej „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Do formularza zgłoszenia wnioskodawca dołącza 25 kart poparcia dla zgłoszonego projektu.

W tym roku mieszkańcy mogli składać projekty od 20 czerwca do 15 sierpnia. Weryfikacja trwała od 15 sierpnia do 15 września 2017 r.

Projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację były poddane głosowaniu mieszkańców Sochaczewa.
Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Gminy Miasta Sochaczew, który ukończył 16 lat w 2017 roku. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. Głosowanie odbywało się poprzez wybranie maksymalnie 2 projektów z listy proponowanych i zweryfikowanych projektów.

Głosowanie zaplanowano na termin: 29 września - 20 października 2017 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: "Remont ulic Ogrodowej i Grunwaldzkiej w Chodakowie, koszt 300.000 zł, liczba oddanych głosów", "Bulwary nad Bzurą", "Angielski za darmo dla mieszkańców Sochaczewa".

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Sochaczew

Lokalizacja: ul. 1go Maja 16, 96-500 Sochaczew Telefon +48 46 862-22-35
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości