Budżet obywatelski Śmigiel 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Śmigiel 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.10.2017 - 06.10.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 09.10.2017 - 13.11.2017
  3. Głosowanie 16.10.2017 - 19.10.2017
  4. Ogłoszenie wyników 23.10.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Śmigiel 2017: zasady

Budżet Obywatelski w Śmiglu to bardzo młoda inicjatywa. W tym roku odbywać się będzie dopiero po raz drugi, a mieszkańcy do wykorzystania mają 160 000 złotych, po 40 000 zł na każde osiedle.

Zgłoszenia zadań do realizacji w ramach Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego dokonuje się na formularzu, który musi być poparty pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców. Następnie każdy wniosek zostaje poddany weryfikacji. Jeśli przejdzie go pozytywnie, zostanie poddany głosowaniu. Udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec miasta, któremu na karcie do głosowania wskazuje tylko jedno zadanie.

Oddanie głosu będzie możliwe w formie tradycyjnej z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania wrzucanych do urny udostępnionej w Urzędzie Miasta Śmigla. Na podstawie wyników głosowania ustalony zostanie ranking zadań, a kolejność zadań w rankingu uzależniona jest od liczby głosów, które uzyskało dane zadanie w głosowaniu mieszkańców. W przypadku zadania, które nie będzie mogło zostać zrealizowane na terenie określonym we wniosku, zostaną podjęte działania, aby wyznaczyć alternatywną lokalizację.

Wyniki:
1. Osiedle nr I - remont nawierzchni chodnika na ul. Kędzierskiego
2. Osiedle nr II - remont nawierzchni części chodnika na ul. Gen. Sikorskiego
3. Osiedle nr III - zagospodarowanie przejścia łączącego ul. Północną z ul. Kościuszki
4. Osiedle nr IV - rozwój zaplecza rekreacyjno – sportowego na terenie Osiedla nr IV – etap II


Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Śmigla

Lokalizacja: pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel Telefon 65 518 00 03
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości