Budżet obywatelski Słupsk 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Słupsk 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 27.03.2017 - 16.04.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.05.2017 - 31.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2017 - 21.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.08.2017
  5. Głosowanie 04.09.2017 - 25.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 23.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Słupsk 2017: zasady

Słupszczanie w ramach budżetu partycypacyjnego mają do rozdysponowania 2 miliony złotych i mogą je przeznaczyć na zadania
infrastrukturalne i społeczne. Podział środków wygląda tak; kwotę 500.000,00 zł wydziela się na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie, 1.200.000,00 zł na zadania infrastrukturalne lokalne (po 300.000,00 zł na każdy z okręgów ) oraz 300.000,00 zł na zadania społeczne. Każdy głosujący ma do oddania do 5 głosów w podziale: po jednym głosie na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie i lokalne (tu głos można oddać w dowolnym z okręgów) oraz do 3 głosów na zadania społeczne. Uwaga - zgłosić zadanie oraz wziąć udział w głosowaniu mogą mieszkańcy i mieszkanki Słupska, którzy ukończyli 14 lat. W edycji na 2019 rok planowane są zmiany zgodnie z sugestiami NIK. Zniknąć ma wiek graniczny. Jako warunek pozostawić jedynie konieczność bycia mieszkańcem/mieszkanką Słupska.
Nie będze też obowiązeku wpisywania numeru PESEL na karcie do głosowania.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Słupsku

Lokalizacja: Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk Telefon 59 84 88 300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości