Budżet obywatelski Słupsk 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Słupsk 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 27.03.2017 - 16.04.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.05.2017 - 31.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.06.2017 - 21.08.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 21.08.2017
  5. Głosowanie 04.09.2017 - 25.09.2017
  6. Ogłoszenie wyników 23.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Słupsk 2017: zasady

Słupszczanie w ramach 5 edycji budżetu partycypacyjnego mieli do rozdysponowania 2 miliony złotych i moglie je przeznaczyć na zadania infrastrukturalne i społeczne.
Podział środków wyglądał tak:
kwotę 500.000,00 zł wydziela się na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie, 1.200.000,00 zł na zadania infrastrukturalne lokalne (po 300.000,00 zł na każdy z okręgów ) oraz 300.000,00 zł na zadania społeczne.

Każdy głosujący miał do oddania do 5 głosów w podziale: po jednym głosie na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie i lokalne (tu głos można oddać w dowolnym z okręgów) oraz do 3 głosów na zadania społeczne.

Po ostatecznym podsumowaniu okazało się, że w głosowaniu na zadania ze Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego 2017 oddano 15 934 głosów poprawnych i 3 340 błędnych. Jak się okazuje, dofinansowanie zdobyło 9 zadań społecznych, 4 lokalne zadania infrastrukturalne i 3 ogólnomiejskie zadania infrastrukturalne.

W ramach tego budżetu partycypacyjnego w 2018 roku do realizacji przyjęto:

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE OGÓLNOMIEJSKIE
I MIEJSCE – „Remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku”, 2 668 głosów, 300 000 zł dofinansowania.
II MIEJSCE – „Pumptrack – Słupsk miastem dla rowerów”, 2 599 głosów, 199 998 zł dofinansowania;
III MIEJSCE – „Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada – Frąckowskiego w Słupsku – III etap – budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej”, 2 038 głosów, 112 652 zł dofinansowania, kwota przyznana z nierozdysponowanych środków z zadań infrastrukturalnych ogólnomiejskich i lokalnych;

ZADANIA INFRASTRUKTURALNE LOKALNE
OKRĘG I – „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szczecińskiej 60”, 2 057 głosów, 290 000 zł dofinansowania;
OKRĘG II – „Budowa i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku”, 2 417 głosów, 300 000 zł dofinansowania;
OKRĘG III – „Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku”, 1 331 głosów, 297 350 zł dofinansowania;
OKRĘG IV – „Budowa parku rekreacyjno-sportowego przy ulicy Szafranka w Słupsku”, 2 150 głosów, 300 000 zł dofinansowania;

ZADANIA SPOŁECZNE
I MIEJSCE – „Słupskie Grand Prix Biegamy Razem”, 1 940 głosów, 16 300 zł dofinansowania.
II MIEJSCE – „Dzieci w Słupsku grają w szachy”, 1 266 głosów, 25 000 zł dofinansowania,
III MIEJSCE – „BE-PE-EL FABRYKA DŹWIĘKU, CZYLI OSIEDLOWE STUDIO NAGRAŃ I”, 1 167 głosów, 25 000 zł dofinansowania;
IV MIEJSCE – „Stefa Ruchu – Otwórz Oczy (V Ogólnopolski Festiwal Alternatywnych Teatrów Tańca)”, 996 głosów, 23 550 zł dofinansowania;
V MIEJSCE – „GARDEN PARTY U KAROLA 2 – cykl letnich koncertów przed pomnikiem Karola Szymanowskiego w Parku im. Jerzego Waldorffa w Słupsku”, 768 głosów, 24 400 zł dofinansowania,
VI MIEJSCE – „Letnie i zimowe mistrzostwa Słupska przedszkolaków w piłce nożnej – Słupsk 2017”, 683 głosy, 20 000 zł dofinansowania;
VII MIEJSCE – „Słupskie Centrum Seniora”, 656 głosów, 24 900 zł dofinansowania;
VIII MIEJSCE – „Bajkowe bajania – dla każdego coś do posłuchania – popołudniowe spotkania z bajką dla dzieci, rodziców, dziadków jako jedna z form spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym”, 654 głosy, 16 700 zł dofinansowania;
IX MIEJSCE – „Sportowe lato – Słupsk miastem FIT”, 632 głosy, 24 150 zł dofinansowania; zmniejszona kwota zadania o 150 zł;Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Słupsku

Lokalizacja: Pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk Telefon 59 84 88 300
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości