Budżet obywatelski Słupca 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Słupca 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 22.07.2019 - 06.09.2019
  2. Głosowanie 23.09.2019 - 18.10.2019
  3. Ogłoszenie wyników 28.10.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Słupca 2019: zasady

W Budżecie Obywatelskim w Słupcy do wydania jest 150 tysięcy złotych. Projekt zadania do budżetu obywatelskiego mógł zgłosić każdy mieszkaniec Słupcy. Z pieniędzy budżetu obywatelskiego może być finansowane zadanie tzw. twarde, czyli z BO można w Słupcy finansować inwestycję, remont, modernizację, adaptację, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia.

W tym roku mieszkańcy wybierali spośród 8 propozycji. Najwięcej głosów otrzymała "Modernizacja i renowacja boiska treningowego przy ulicy Gajowej w Słupcy". Inwestycja zakłada poprawienie infrastruktury sportowej poprzez zmodernizowanie i renowację boiska treningowego przy boisku ORLIK 2012. Po tej modernizacji obiekt będzie spełniał wymogi WZPN. Na ten pomysł zagłosowało 1114 mieszkańców.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Słupca

Lokalizacja: Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca Telefon 63 274 36 76
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości