Budżet obywatelski Słupca 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Słupca 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 13.06.2018 - 31.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 19.06.2017 - 01.09.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2018 - 07.09.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.09.2018
  5. Głosowanie 17.09.2018 - 19.10.2018
  6. Ogłoszenie wyników 25.09.2018
  7. Działania informacyjne 10.09.2018 - 14.09.2018
  8. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Słupca 2018: zasady

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, który powierza obywatelom prawo alokowania części środków z budżetu miejskiego. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Słupcy uczestniczyć bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. Inaczej mówiąc, w ramach określonych zasad przedstawionych w projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co należy przeznaczyć pieniądze w swojej najbliżej okolicy. Projekty mogą zgłaszać tylko mieszkańcy miasta w liczbie minimum 25 osób, którzy w dniu zgłoszenia mają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.

Miasto Słupca przeznaczyło na realizację projektu 120 000 złotych, tak jak miało to w latach wcześniejszych. Do kolejnej edycji zgłoszonych zostało 9 projektów, w tym aż 8 opierało się na całkowitą kwotę przeznaczoną przez miasto. Mieszkańcy mogli głosować w terminie od 18 września do 23 października 2017 roku za pośrednictwem tradycyjnych ankiet konsultacyjnych lub drogą elektroniczną.

Podstawowe korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Słupcy to: wspólne gospodarowanie budżetem Słupcy, przejrzystość, integracja społeczności lokalnej, większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania. Udział w tworzeniu budżetu da mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrośnie świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych. W rezultacie zmniejszy się bariera na linii mieszkańcy – władze gminy i wzrośnie wzajemne zaufanie.

Dokładny harmonogram zostanie dopiero podany do wiadomości.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Słupca

Lokalizacja: Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca Telefon 63 274 36 76
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości