Budżet obywatelski Słupca 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Słupca 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 19.06.2018 - 01.09.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2018 - 07.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.09.2018
  4. Głosowanie 17.09.2018 - 19.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 25.09.2018
  6. Działania informacyjne 10.09.2018 - 14.09.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Słupca 2018: zasady

Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Miasta Słupcy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 150 tys. złotych.
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.
Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Miasta w liczbie minimum 25 osób, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miasta Słupcy.

W tegorocznym głosowaniu wygrał projekt: Oświetlenie bieżni oraz boiska na stadionie miejskim w Słupcy

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Słupca

Lokalizacja: Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca Telefon 63 274 36 76
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości