Budżet obywatelski Sława 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Sława 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 31.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2017 - 18.09.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 18.09.2017
  4. Głosowanie 19.09.2017 - 03.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 11.10.2017
  6. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Sława 2017: zasady

W drugiej edycji budżetu obywatelskiego gmina została podzielona na trzy okręgi - po to, aby mniejsze miejscowości też miały szansę na zdobycie wsparcia na swoje propozycje. Na każdy okręg zapisano odpowiednią kwotę do podziału. I okręg to miasto Sława (132 tys. zł), II okręg - sołectwa powyżej 450 mieszkańców (180 tys. zł): Stare Strącze, Krzepielów, Krążkowo, Lipinki, Łupice, Radzyń, Ciosaniec, III okręg - sołectwa do 450 mieszkańców (88 tys. zł). Można było głosować osobiście, wrzucając kartę do głosowania do urny w urzędzie miejskim, lub elektronicznie, wysyłając skan karty na adres budzetobywatelski@slawa.pl. Jeden mieszkaniec mógł oddać tylko jeden głos. Mieszkańcy miasta mogli wybierać projekty wiejskie i miejskie - i odwrotnie. Na kartach do głosowania musiały zostać wypełnione wszystkie pola, aby głos był ważny. Najwięcej głosów uzyskały następujące zadania: I okręg - budowa obelisku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (515 głosów); II okręg - Kuźnica, Tarnów i Radzyń, wspólne działanie o dofinansowanie (524 głosy); III okręg - doposażenie ogrodu rekreacyjno-sportowego we Wróblowie (286 głosów).

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Sława

Lokalizacja: Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława Telefon 68 355 83 10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości