Budżet obywatelski Sława 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Sława 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.06.2019 - 17.07.2019
  2. Głosowanie 13.08.2019 - 03.09.2019
  3. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Sława 2019: zasady

Obszar gminy i kwota budżetu zostały podzielone na strefy w zależności od liczby mieszkańców: I okręg to miasto Sława (136 tys. zł), II okręg - duże sołectwa powyżej 450 mieszkańców (176 tys. zł), III okręg to małe sołectwa do 450 mieszkańców (88 tys. zł). Projekty ocenione pozytywnie zostały przyporządkowane do jednego z okręgów i ułożone w kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Sławie.
Głosować można osobiście, wrzucając kartę do głosowania do urny w Urzędzie Miejskim, lub elektronicznie, wysyłając skan karty na adres budzetobywatelski@slawa.pl, lub pocztą - z zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu do UM.
Głosować może mieszkaniec, który ukończył 16 lat, na dowolną liczbę wniosków.
Nie ma znaczenia okręg zamieszkania, czyli mieszkańcy miasta mogą oddać głos na projekty wiejskie i odwrotnie. Ogłoszenie wyników nastąpiło 30 września.

Największym zwycięzcą głosowania są strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławie. Dwa projekty OSP dotyczące zakupu sprzętu do łączności i innego wyposażenia oraz specjalistycznego umundurowania bojowego zdobyły najwięcej głosów. Każdy z wniosków otrzymał po blisko trzy tysiące głosów.

Wybrany został przez mieszkańców też wniosek na doposażenie placu zabaw przy ul. Jaśminowej i otrzymał 895 głosów. Na dużych wsiach pierwsze miejsce zajął wniosek Starego Strącza dotyczący wyposażenia zaplecza kuchennego w sali wiejskiej z 1 890 głosami, drugie miejsce zajęło Krążkowo z projektem Party Grill – 1 438 głosów, trzecie miejsce należy do Lipinek z poparciem na poziomie 1 389 głosów.

W kategorii małych wsi zwyciężył wniosek łączony wsi Bagno i Szreniawa. Zaproponowane przedsięwzięcie dotyczy projektu drogi we wsi Bagno i budowy podcienia przy sali wiejskiej w Szreniawie. Szacowany koszt to ok. 53 tys. zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Sława

Lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława Telefon 0-68-355-83-10
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości