Budżet obywatelski Sława 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sława 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2018 - 31.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.09.2018 - 18.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.08.2018
  4. Głosowanie 19.09.2018 - 03.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 09.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sława 2018: zasady

To trzecia edycja budżetu obywatelskiego w Sławie. W puli jest 400 tys. zł, z podziałem na 3 strefy:
I strefa obejmuje miasto Sława
II strefa obejmuje sołectwa powyżej 450 mieszkańców
III strefa obejmuje sołectwa do 450 mieszkańców.
Na I strefę przeznaczono 132 tys. zł, na II strefę 180 tys. zł, na III strefę 88 tys. zł. Każdy projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego powinien uzyskać poparcie (podpisy pod wnioskiem) przynajmniej 10 mieszkańców. Maksymalna szacunkowa kwota złożonego projektu to 60 tys. zł. W głosowaniu udział mogą wziąć tylko osoby na stałe zameldowane na terenie gminy Sława, nie młodsze niż te, które w roku głosowania kończą 16 lat. Zgłoszenia można składać wyłącznie na kartach, które zostaną ogłoszone 19 września. Głosowanie odbywa się przez tradycyjne wrzucenie kart do urny, która mieści się na parterze UM, a także elektronicznie, wysyłając skan karty na adres mailowy gminy.

Wyniki głosowania
I strefa - Sława:
1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Waryńskiego w Sławie - odnowienie figurki Matki Bożej i cokołów wraz z nowymi rzeźbami (koszt 60 tys. zł) - 588 głosów
2. Bezpieczna gmina z OSP Sława - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Sława (koszt 60 tys. zł) - 559 głosów
II strefa - sołectwa powyżej 450 mieszkańców:
1. Poprawa wizerunku i rekreacji wsi Bagno i Łupice (koszt 60 tys. zł) - 745 głosów
2. Przeniesienie i doposażenie placu zabaw na terenie SP w Krzepielowie (koszt 58 tys. zł) - 600 głosów
3. Aktywna wieś - aktywne miejsca w sołectwach Radzyń, Kuźnica Głogowska i Tarnów Jezierny (koszt 50 tys. zł) - 571 głosów
III strefa - sołectwa do 450 mieszkańców:
1. Poprawa gospodarki oświetleniowej wraz z poprawą ciągów pieszych w miejscowości Wróblów w celu poprawy bezpieczeństwa (koszt 30 tys. zł) - 266 głosów

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Sława

Lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława Telefon 68 3558310
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości