Budżet obywatelski Sława 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sława 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2018 - 31.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 04.09.2018 - 18.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.08.2018
  4. Głosowanie 19.09.2018 - 03.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 09.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Sława 2018: zasady

Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne zgłoszone do realizacji zgodnie z Regulaminem Sławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Wzór formularza zgłoszeniowego projektów do zrealizowania w ramach Sławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. będzie stanowił załącznik do uchwały rady miejskiej w tej sprawie, podobnie jak wzór karty do głosowania w konsultacjach.
Głosować mogą tylko osoby na stałe zameldowane na terenie gminy, a także te, które w roku głosowania kończą 16 lat. Głosowanie odbywa się przez tradycyjne wrzucenie kart do urny, która mieści się na parterze UM, a także elektronicznie wysyłając skan karty na adres mailowy gminy.
Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami Sławskiego Budżetu Obywatelskiego określi harmonogram stanowiący odrębny załącznik do uchwały rady miejskiej.
Wykonanie uchwały powierzy się Burmistrzowi Sławy.
Dokładny harmonogram zostanie dopiero podany do wiadomości.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Sława

Lokalizacja: ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława Telefon 68 3558310
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości