Budżet obywatelski Skierniewice 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Skierniewice 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 18.04.2017 - 23.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.04.2017 - 14.07.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.07.2017
  4. Głosowanie 28.08.2017 - 08.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 14.09.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Skierniewice 2017: zasady

Głosowanie w sprawie projektów do budżetu obywatelskiego do realizacji w roku 2018 odbyło się w dniach 28.08 - 8.09. 2017 roku. Zespół powołany przez prezydenta Skierniewic zaopiniował pozytywnie i wskazał pod głosowanie w sumie 23 projekty zgłoszone przez mieszkańców miasta, z czego 12 projektów zakwalifikowano jako zadania lokalne, a 11 jako zadania ogólnomiejskie. W głosowaniu w sumie wzięło udział 1740 mieszkańców Skierniewic, z tego 1303 osoby głosowały elektronicznie, a 437 w wersji papierowej. Oddano 5048 głosów.

W wyniku głosowania do realizacji skierowano 12 projektów lokalnych o szacowanym łącznym koszcie 880 202,83 zł oraz 5 projektów ogólnomiejskich (w sumie 496 299,40 zł). Wśród zwycięskich projektów znalazły się m.in.: kraina gier dla juniorów i seniorów, opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację placu - Tajemniczy ogród, miejsce zabaw i edukacji, Sport to zdrowie – zakup i montaż dwóch betonowych stołów do tenisa (projekty lokalne) oraz Skierniewicki Pumptrack, Rowerowe PIT STOPY i Budowa skierniewickiego centrum szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (projekty ogólnomiejskie).

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Skierniewice

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice Telefon 468345171
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości