Budżet obywatelski Skierniewice 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Skierniewice 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 19.04.2018 - 22.06.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 19.04.2018 - 24.08.2018
  3. Składanie wniosków projektów 19.04.2018 - 22.06.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.06.2018 - 13.07.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.07.2018
  6. Głosowanie 27.08.2018 - 07.09.2018
  7. Ogłoszenie wyników 13.09.2018
  8. Działania informacyjne 13.09.2018 - 28.09.2018
  9. Konkurs na realizację projektów 15.11.2018
  10. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Skierniewice 2018: zasady

Do 22 czerwca 2018 roku mieszkańcy Skierniewic mogą zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach Skierniewickiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. Wypełnione wnioski w formie papierowej złożyć trzeba w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych skierniewickiego ratusza przy ul. Senatorskiej 12. Głosowanie odbędzie się pomiędzy 27 sierpnia a 7 września br. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 13 września.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Skierniewice

Lokalizacja: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice Telefon 468345171
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości