Budżet obywatelski Skawina 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Skawina 2017: harmonogram

 1. Konsultacje społeczne 17.07.2017 - 07.08.2017
 2. Maraton pisania wniosków 20.07.2017 - 29.09.2017
 3. Kampania promocyjno-informacyjna 20.07.2017 - 31.07.2017
 4. Składanie wniosków projektów 21.08.2017 - 29.09.2017
 5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.10.2017 - 24.10.2017
 6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.11.2017
 7. Składanie odwołań 11.11.2017 - 17.11.2017
 8. Rozpatrywanie odwołań 20.11.2017 - 22.11.2017
 9. Głosowanie 08.12.2017 - 17.12.2017
 10. Ogłoszenie wyników 22.12.2017
 11. Działania informacyjne 01.01.2018 - 31.03.2018
 12. Konkurs na realizację projektów 01.01.2018 - 30.09.2018
 13. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Skawina 2017: zasady

Gmina Skawina realizuje trzecią edycję budżetu obywatelskiego. Pierwsza edycja była w 2015 roku. Do budżetu obywatelskiego gminy można składać projekty ogólnogminne oraz projekty dotyczące jednej miejscowości, osiedla lub konkretnej grupy mieszkańców. Projekty z edycji 2017 są realizowane w roku 2018.
Zadania mogą dotyczyć inwestycji lub działań w zakresie edukacji, kultury, bezpieczeństwa, inwestycji drogowych itp. Projekty muszą być zrealizowane na terenie gminnym, w innym przypadku wymagana jest zgoda właściciela lub zarządcy na dysponowanie terenem.
Do każdego projektu należy dołączyć listę co najmniej 50 podpisów osób popierających projekt. Maksymalny koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Gmina przeznaczyła na budżet obywatelski 600 tys. zł.
Głosowanie odbywa się poprzez karty wrzucane do urn w wyznaczonych punktach w mieście i wioskach oraz przez internet. Każdy mieszkaniec gminy oddaje głos na jeden projekt. Zgłaszać projekty i głosować mogą mieszkańcy powyżej 16 roku życia. Mieszkańcy osiedli i podskawińskich wiosek chcą uzyskać większe poparcie swoich projektów łączyli zadania i wspólnie składali wnioski. Swoje projekty promują poprzez plakaty oraz informacje na portalach społecznościowych.

W Skawinie nie zapadły jeszcze decyzje, czy samorząd będzie kontynuował realizację budżetów obywatelskich.

Zwycięskie projekty edycji 2017 (są realizowane w 2018 roku):
- Rekreacja w Radziszowie - siłownia zewnętrzna z miejscami do odpoczynku; kwota zadania 100 000 zł
- Regeneracja murawy boiska sportowego w centrum Rzozowa; kwota 99 946 zł
- Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie; kwota 100 000 zł
- Oświetlenie uliczne w Jaśkowicach oraz siłownia plenerowa w Wielkich Drogach; kwota 100 000 zł
- Podniesienie funkcjonalności i poziomu bezpieczeństwa boiska PKS Milenium w Skawinie; kwota 98 916 zł
- Nowe bezpieczne boisko dla mieszkańców czterech wiosek: Gołuchowice, Grabie, Krzęcin, Polanka Hallera; kwota 99 987 zł

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Skawina

Lokalizacja: Rynek 1, 32-050 Skawina Telefon 12 277 01 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości