Budżet obywatelski Skawina 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Skawina 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 31.12.2018
  2. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Skawina 2018: zasady

Gmina Skawina realizuje trzecią edycję budżetu obywatelskiego. Rozpoczęła w 2015 roku. Do budżetu obywatelskiego gminy można składać projekty ogólnogminne oraz projekty dotyczące jednej miejscowości, osiedla lub konkretnej grupy mieszkańców. Zadania mogą dotyczyć inwestycji lub działań w zakresie edukacji, kultury, bezpieczeństwa, inwestycji drogowych itp. Projekty muszą być zrealizowane na terenie gminnym, w innym przypadku wymagana jest zgoda właściciela lub zarządcy na dysponowanie terenem. Do każdego projektu należy dołączyć listę co najmniej 50 podpisów osób popierających projekt. Maksymalny koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Gmina przeznaczyła na budżet obywatelski 600 tys. zł. Głosowanie odbywa się poprzez karty wrzucane do urn w wyznaczonych punktach w mieście i wioskach oraz przez internet. Każdy mieszkaniec gminy oddaje głos na jeden projekt. Zgłaszać projekty i głosować mogą mieszkańcy powyżej 16 roku życia. Mieszkańcy osiedli i podskawińskich wiosek chcą uzyskać większe poparcie swoich projektów łączyli zadania i wspólnie zakładali wnioski. Swoje projekty promują porzez plakaty oraz informacje na portalach społecznościowych.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Skawina

Lokalizacja: Rynek 1, 32-050 Skawina Telefon 12 277 01 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości