Budżet obywatelski Skarżysko-Kamienna 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Skarżysko-Kamienna 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 07.05.2018 - 29.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 06.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.07.2018
  4. Głosowanie 03.09.2018 - 16.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 17.09.2018 - 21.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Skarżysko-Kamienna 2018: zasady

Wiosną tego roku w Skarżysku rozpoczęła się procedura kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Po sugestiach ze strony mieszkańców, w regulaminie znalazło się kilka istotnych zmian. Główna dotyczy wartości projektów, które będzie można zgłaszać do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski jest realizowany w Skarżysku od 2015 roku. Dzięki niemu w mieście powstało kilkanaście miejsc do aktywnego wypoczynku, rekreacji i zabawy dla najmłodszych, a także inne drobne inwestycje, jak budowa miejsc parkingowych, czy przebudowa chodnika. Mieszkańcy sami zgłaszają projekty i sami – w drodze głosowania – wybierają te, które trafiają do realizacji.

Jednak po trzech pierwszych edycjach przyszedł czas na pewne zmiany, sugerowane między innymi przez mieszkańców – mówi prezydent Skarżyska, Konrad Krönig. - Ta najważniejsza, postulowana przez wnioskodawców zmiana dotyczyła wartości projektu, który można zgłosić w ramach Budżetu Obywatelskiego. Radni i mieszkańcy zwracali uwagę, że warto postawić na nieco większe projekty, o większej wartości, by – zamiast ośmiu projektów po 50.000 zł – zrealizować cztery o wartości np. 100.000 zł. Przychyliłem się do tych propozycji, ponieważ placów zabaw i active parków mamy już w mieście dość dużo, pora na większe infrastrukturalne propozycje – dodaje prezydent.

Prezydent powołał zespół, składający się głównie z radnych miejskich, którego celem było opracowanie zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Nowy regulamin trafił pod głosowanie i został przyjęty uchwałą Rady Miasta na sesji 15 lutego.

CO SIĘ ZMIENIŁO W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2019 ROK?
1. Zwiększona została wartość projektu, który można zgłaszać do Budżetu Obywatelskiego - całkowity koszt jednego zadania nie może przekroczyć 1/4 środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego określonej przez Prezydenta Miasta.

2. Z kwoty przeznaczonej na realizację każdego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego wydzielone zostaje 5% na pokrycie kosztów wykonania map, prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego.

3. Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego zostanie określony zarządzeniem prezydenta miasta do 30 kwietnia, a więc wcześniej niż w poprzednich edycjach.
4. Doprecyzowano zapisy dotyczące list poparcia dla projektu - jeżeli projekt będzie realizowany na terenie więcej niż jednego osiedla niezbędne jest, aby co najmniej 50% z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych na osiedlach, na terenie których realizowany byłby ten projekt.

5. Zgłoszenie projektu zostanie uznane za za ważne, jeżeli wpłynie on w terminie i zostaną wypełnione wszystkie pola formularza. Wymagane będzie dołączenie kosztorysu oraz mapy
obejmującej teren, na którym projekt miałby być zrealizowany.

6. Wnioskodawca będzie miał możliwość dokonania zmian we wniosku na etapie oceny merytorycznej. Zmiany będą mogły dotyczyć ograniczenia zakresu rzeczowego (w przypadku gdyby realizacja całości nie mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację jednego projektu) lub doprecyzowania opisu zadania.

Oto projekty wybrane przez mieszkańców:
- Budowa boiska o naturalnej nawierzchni do gry w piłkę nożną o wymiarach 44 m x 30 m na terenie Szkoły Podstawowej przy ulicy Zielnej 29 w Skarżysku
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej ul. Chałubińskiego w Skarżysku
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ulicy Warszawskiej 54 w Skarżysku
- "Bór bezpiecznie i zdrowo” IV – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
niepełnoletni za zgodą opiekuna od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna Telefon +41 25-20-555
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości