Budżet obywatelski Skarżysko-Kamienna 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Skarżysko-Kamienna 2017: harmonogram

 1. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2017 - 11.08.2017
 2. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 31.08.2017
 3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 21.08.2017 - 03.09.2017
 4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.09.2017
 5. Składanie odwołań 09.09.2017
 6. Rozpatrywanie odwołań 10.09.2017
 7. Głosowanie 11.09.2017 - 24.09.2017
 8. Ogłoszenie wyników 27.09.2017
 9. Działania informacyjne 30.09.2017
 10. Konkurs na realizację projektów 20.10.2017
 11. Realizacja projektów 04.11.2017 - 30.12.2017

Budżet obywatelski Skarżysko-Kamienna 2017: zasady

Już po raz trzeci w Skarżysku - Kamiennej realizowany był Budżet Obywatelski. Mieszkańcy najpierw zgłaszali projekty inwestycji, mające służyć lokalnym społecznościom w poszczególnych dzielnicach. Te z wniosków, które przeszły ocenę formalną i poddawane były głosowaniu. Te, które zdobyły największą liczbę głosów, samorząd zrealizował. W ciągu dwóch lat w Skarżysku powstały liczne place zabaw i plenerowe siłownie. W 2017 roku na Budżet Obywatelski radni przeznaczyli 400 tysięcy złotych.

Skarżyszczanie do wyboru mieli 11 inwestycji; 1. Budowę Active Parku z zestawem urządzeń do ćwiczeń przy ulicy Orkana, 2. Modernizację boiska i zamontowanie oświetlenia przy ul. Książęcej, 3. Stworzenie placu zabaw na rogu ulic Kilińskiego i Krakowskiej, 4. Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór, 5. Budowę miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na przy skrzyżowaniu ulic Żytnia/Ponurego, 6. Modernizację placu zabaw przy ul. Południowej, 7. Uporządkowanie parku wraz z budową parkingu na dziedzińcu budynków przy ul. Piłsudskiego 34, Krasińskiego 23, Prusa 15 i Prusa 13, 8. Doposażenie siłowni plenerowej i placu zabaw między ulicami Staffa i Sportową, 9. Przebudowę chodnika przy budynku ul. Moniuszki 14, 10. Przebudowę chodnika przy ul. Osterwy, 11. Zakup i montaż kamer monitoringu przy ulicach Zielna i Kossaka.
Prawo wyborcze mieli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Ostatecznie zagłosowały 4124 osoby, z czego 3878 przez internet. Do realizacji zakwalifikowano osiem projektów. Najwięcej, 755 głosów zebrał „Bór bezpiecznie i zdrowo” – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej.
Drugie miejsce (527 głosów) otrzymał projekt budowy miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń przy zbiegu ulic Żytniej i Ponurego. 513 osób zagłosowało na przebudowę chodnika przy ul. Osterwy, między ulicami Szkolną i Chałubińskiego.
Zakwalifikowano również doposażenie placu zabaw i siłowni między ulicami Staffa i Sportową, modernizację placu zabaw przy ulicy Południowej (istniejący plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego), Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na osiedlu Przydworcowe, na latarniach przy ulicach Zielna i Kossaka, wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci przy ulicy Orkana, oraz modernizację wraz z wykonaniem oświetlenia boiska przy ulicy Książęcej.
Na te osiem inwestycji gmina wyda łącznie 400 tysięcy złotych.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

Lokalizacja: ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna Telefon +41 25-20-555
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości