Budżet obywatelski Siemiatycze 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Siemiatycze 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 23.04.2018 - 21.05.2018
  2. Maraton pisania wniosków 23.04.2018 - 21.05.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 01.01.2018 - 31.10.2018
  4. Składanie wniosków projektów 23.04.2018 - 21.05.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.05.2018 - 29.06.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 02.07.2018
  7. Głosowanie 03.09.2018 - 17.09.2018
  8. Ogłoszenie wyników 18.09.2018 - 31.10.2018
  9. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Siemiatycze 2018: zasady

Ze środków budżetu partycypacyjnego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Zgłoszone projekty inwestycyjne muszą spełnić kryterium dostępności dla wszystkich mieszkańców. Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 przez co najmniej 10 mieszkańców Siemiatycz. Każda osoba może zgłosić oraz poprzeć dowolną ilość projektów. Formularze z propozycjami projektów podlegają weryfikacji formalnej przez Zespół ds. budżetu partycypacyjnego powołany przez Burmistrza.

W tegorocznej edycji do budżetu Partycypacyjnego złożony został jeden wniosek inwestycyjny – budowa drewnianego amfiteatru przy tzw. Domu Rycerza. Spełniał wszelkie wymogi formalne.
Ponieważ złożony został jeden wniosek zostanie on rekomendowany do Budżetu Partycypacyjnego 2019 bez przeprowadzania głosowania.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Siemiatycze

Lokalizacja: ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze Telefon 85 656 58 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości