Budżet obywatelski Siemianowice Śląskie 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Siemianowice Śląskie 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 10.05.2017 - 28.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 01.02.2017 - 28.02.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.03.2017 - 08.05.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 09.05.2017
  5. Głosowanie 29.05.2017 - 11.06.2017
  6. Ogłoszenie wyników 30.06.2017
  7. Realizacja projektów 01.07.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Siemianowice Śląskie 2017: zasady

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Siemianowicach Śląskich odbyła się w 2014 roku. Pod głosowanie mieszkańców oddano 3 projekty, które dotyczyły jednej inwestycji w mieście. W następnych latach podzielono budżet i w latach 2017-2018 mieszkańcy mogli głosować na projekty w trzech kategoriach. To projekty lokalne, ogólnomiejskie oraz te, które zostały zgłoszone do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Na wszystkie pięć edycji budżetu partycypacyjnego w Siemianowicach Śląskich przeznaczono łącznie 8 mln i 661 tys. złotych. W dotychczasowych edycjach zrealizowano już 62 inwestycje. W wyniku głosowania do realizacji w 2018 roku zaplanowano łącznie 26 inwestycji.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Lokalizacja: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie Telefon 32 760 52 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości