Budżet obywatelski Siemianowice Śląskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Siemianowice Śląskie 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 28.03.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.03.2018 - 14.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.05.2018
  4. Głosowanie 28.05.2018 - 10.06.2018
  5. Ogłoszenie wyników 29.06.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Siemianowice Śląskie 2018: zasady

Do 28 marca wszyscy mieszkańcy miasta mogli składać swoje propozycje projektów, które chcieliby zrealizować w 2019 roku.
Projekt lokalny mógł zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śl. na pobyt stały lub czasowy na danym obszarze. Kwota na realizację projektów lokalnych została podzielona na 18 obszarów i jest sumą dwóch kwot: stałej - wynoszącej 50 tysięcy złotych na każdy obszar oraz Zmiennej - będącej iloczynem liczby mieszkańców danego obszaru (stan na dzień 30.12.2017) i kwoty 12,72. Projekt ogólnomiejski mógł zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany do spisu ewidencji ludności w Siemianowicach Śl. na pobyt stały lub czasowy.

Każdy uprawniony mieszkaniec może zgłosić tylko 1 projekt ogólnomiejski, który nie może dotyczyć budynków użyteczności publicznej wraz z przynależną działką i infrastrukturą towarzyszącą oraz nie może ograniczać się w swej funkcjonalności dla mieszkańców jednego osiedla lub dzielnicy.

Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał zakup wozu bojowego lekkiego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Lokalizacja: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie Telefon 32 760 52 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości