Budżet obywatelski Siedlce 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Siedlce 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2018 - 30.04.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.04.2018 - 31.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.07.2018
  4. Głosowanie 31.08.2018 - 14.09.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Siedlce 2018: zasady

Budżet partycypacyjny (obywatelski) jest wydzieloną do decyzji mieszkańców kwotą pieniędzy z budżetu Miasta. To Mieszkańcy Siedlec zadecydują w głosowaniu, na jakie pomysły, imprezy, działania czy inwestycje owe kwoty przeznaczyć.
W roku 2018 jest realizowana II edycja, a zwycięskie projekty będą realizowane w ramach budżetu Miasta Siedlce na rok 2019.

Jakie projekty można zgłaszać?

Projekty i pomysły muszą dot. obszaru danego okręgu. Inicjatywy oświatowo-kulturalne zgłaszane do budżetu obywatelskiego, np.: imprezy i festyny lokalne – jeśli mają być realizowane - nie będą mogły ograniczać dostępu do nich, mieszkańcom Miasta zamieszkałych w pozostałych okręgach.

Kto może zgłosić swój projekt?

Propozycje projektu do zrealizowania w ramach Siedleckiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec miasta Siedlce. Złożony przez niego projekt musi uzyskać poparcie 15 mieszkańców danego Okręgu Konsultacyjnego.

W tym roku formularze można było zgłosić od 1 marca do 29 maja.
Weryfikacja projektów trwała od 30 kwietnia do 31 maja.

W głosowaniu mogli wziąć udział mieszkańcy danego Okręgu Konsultacyjnego, którzy ukończyli 16 lat.
Na projekty z listy dla danego Okręgu Konsultacyjnego moli głosować tylko mieszkańcy tego okręgu.

Głosowanie trwało od 31 sierpnia do 14 września. Mieszkańcy wybrali plac zabaw przy Sobieskiego i Sokołowskiej (okręg I), remont chodnika po zachodniej stronie ul. Poniatowskiego (okręg II), budowa chodników i ścieżki rowerowej w ul. Domanickiej (okręg III) oraz urządzenia do ćwiczeń w plenerze przy ul. Chrobrego (okręg IV). Dodatkowo zostaną zrealizowane jeszcze dwa inne projekty, które zajęły drugie miejsce w swoich okręgach: remont przejścia pomiędzy ul. Floriańską 19a a osiedlem „Młynarska” oraz budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Okrężnej.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Siedlce

Lokalizacja: Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce Telefon 25 794 3709
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości