Budżet obywatelski Siedlce 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Siedlce 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.03.2017 - 30.04.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.04.2017 - 31.07.2017
  3. Głosowanie 08.09.2017 - 15.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Siedlce 2017: zasady

Budżet partycypacyjny (obywatelski) jest wydzieloną do decyzji mieszkańców kwotą pieniędzy z budżetu Miasta. To Mieszkańcy Siedlec zadecydują w głosowaniu, na jakie pomysły, imprezy, działania czy inwestycje owe kwoty przeznaczyć.

Dla projektów i inicjatyw zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego wydzielono wstępnie nie mniej niż 500 tys. zł. Kwota będzie dzielona dla 4 części Miasta, których granice pokrywają się z granicami okręgów wyborczych w wyborach samorządowych.

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego mógł zgłosić każdy mieszkaniec danego Okręgu Konsultacyjnego, który ukończył 16 lat.

Formularze wniosków w wersji elektronicznej dostępne były na stronie internetowej Budżetu Partycypacyjnego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.

Formularze z propozycjami projektów podlegały weryfikacji i opiniowaniu przez właściwe komórki
organizacyjne Urzędu Miasta Siedlce. W ciągu 31 dni od dnia zakończenia składania propozycji projektów sporządzono informację z weryfikacji i opiniowania propozycji projektów dla każdego z Okręgów Konsultacyjnych.

Weryfikacja projektów potrwała od 30 kwietnia do 31 lipca 2017 r.
W głosowaniu mogli wziąć udział mieszkańcy danego Okręgu Konsultacyjnego, którzy ukończyli 16 lat.

Głosowanie odbywało się na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania dla danego Okręgu
Konsultacyjnego poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z
łącznej maksymalnej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.

Tegoroczne głosowanie odbyło się w dniach: 8-15 września.

Zwycięskie projekty: "Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne", "Chodnik dla pieszych i pas dla ruchu rowerowego", "Budowa nawierzchni chodników na ul. Kaszubskiej od Ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Pomorskiej na wysokości ul. Żuławskiej i Pescantina i na ul. Żuławskiej do wejścia do Przedszkola Nr 27".

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Siedlce

Lokalizacja: Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce Telefon 25 794 3709
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości