Budżet obywatelski Sępólno Krajeńskie 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Sępólno Krajeńskie 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 20.07.2018 - 30.07.2018
  2. Maraton pisania wniosków 30.07.2018 - 31.08.2018
  3. Kampania promocyjno-informacyjna 20.07.2018 - 30.07.2018
  4. Składanie wniosków projektów 30.07.2018 - 31.08.2018
  5. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2018 - 12.09.2018
  6. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 12.09.2018
  7. Głosowanie 13.09.2018 - 28.09.2018
  8. Działania informacyjne 20.07.2018 - 30.07.2018
  9. Konkurs na realizację projektów 24.08.2019
  10. Realizacja projektów 08.03.2019

Budżet obywatelski Sępólno Krajeńskie 2018: zasady

Uwaga - w roku 2019 w Sępólnie Krajeńskim nie odbędzie się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego.
Planowana kwota budżetu obywatelskiego na 2018 r. wynosi 200 tys. zł. 100 tys. zł to suma na teren miasta, a 100 tys. zł na teren wiejski. Konsultacje będą przeprowadzane dwuetapowo. W pierwszym etapie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat będą mieli możliwość zgłaszania propozycji zadań należących do kompetencji gminy, do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego. W drugim etapie spośród zweryfikowanych propozycji wyłonione zostaną przez mieszkańców zadania proponowane do realizacji w 2019 roku. Składania wniosków będzie od 30 lipca do 31 sierpnia, a głosowanie od 13 września do 28 września.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Lokalizacja: ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie Telefon 52 389 42 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości